Share This Post

Rijden & Logistiek

Op afstand uitlezen van de tachograaf nu mogelijk

Op afstand uitlezen van de tachograaf nu mogelijk

Toezichthouders en inspectie zullen vanaf medio 2024 apparatuur waarmee je op afstand smart tachografen uit kunt lezen, gaan gebruiken. Althans, dat is het huidige EU plan. Om aan deze toekomstige voorwaarde te kunnen voldoen, is de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) begonnen met het testen van verschillende systemen.

​Smart tachograaf

Voertuigen die verplicht zijn om een tachograaf bij zich te hebben, krijgen sinds juni 2019 een smart tachograaf. Deze smart tachograaf of digitale tachograaf registreert automatisch de rij- en rusttijden van de chauffeur. Ook oudere vrachtwagens en bussen moeten vanaf december 2024 een smart tachograaf hebben. Daarmee is een nieuwe stap gezet in de aanpak van tachograaffraude.

​DSRC apparatuur

Om smart tachografen op afstand te kunnen uitlezen, is speciale apparatuur nodig. Deze DSRC-apparatuur (Dedicated Short Range Communication) kan langs de weg worden gezet en zo de tachograafgegevens uitlezen. Op die manier hoeven voertuigen voor een tachograafcontrole dus niet meer te stoppen.

​Gericht inspecteren op afstand

Met de nieuwe apparatuur kunnen ILT inspecteurs op afstand controleren of er met de registratie van de rij- en rusttijden is gefraudeerd. De ILT kan zo gerichter voertuigen selecteren voor een nadere inspectie. Chauffeurs die zich netjes aan de regels houden, kunnen op deze manier met rust worden gelaten.

​Drie systemen vergelijken

De ILT maakt tijdens de huidige testperiode gebruik van drie DSRC systemen van verschillende fabrikanten. In 2021 kan op deze manier ervaring opgedaan worden met het controleren op afstand. Daarnaast zal de ILT de systemen met elkaar kunnen vergelijken om een gedegen keuze te kunnen maken.

​Eerlijk en veilig toezicht

De ILT controleert regelmatig op de rij- en rusttijden. Het doel van deze controles is onder andere het tegengaan van concurrentievervalsing in de transportsector. Ook het waarborgen van de veiligheid, gezondheid en het welzijn van chauffeurs en de veiligheid van andere weggebruikers zijn belangrijke doelen voor de ILT.

Dat controleren geen overbodige luxe is, toonde het tv-programma De Monitor op 23 november 2020 aan. In dit programma was te zien dat ongeveer de helft van de Nederlandse vrachtwagenchauffeurs regelmatig langer doorrijdt dan wettelijk is toegestaan. Mocht de ILT tijdens de testperiode met de DSRC-apparatuur informatie ontvangen over vermoedelijke overtredingen, dan zal de ILT hierop uiteraard actie ondernemen. Het op afstand controleren van de tachograaf is begonnen.

Share This Post