Share This Post

Milieu

Nieuwe waterstoffabriek in Terneuzen

Nieuwe waterstoffabriek in Terneuzen

Met alle ontwikkelingen op het gebied van emissieloos rijden, ontstaan er diverse nieuwe initiatieven in Nederland. Een ervan is de oprichting van een waterstoffabriek in het havengebied North Sea Port in Terneuzen. Er is inmiddels een vergunningsaanvraag ingediend door de initiatiefnemers.

​Start al in 2022?

De planning is dat men al in 2022 gaat starten met de bouw van de waterstoffabriek. Als dat lukt, kan de fabriek wellicht al in 2023 geheel operationeel zijn. Uiteraard hangt een en ander af van de snelheid waarmee vergunningen en subsidies worden toegekend. Inmiddels is er ter voorbereiding in het havengebied North Sea Port in Terneuzen een industrieel perceel van 30.000 vierkante meter gereserveerd. Naast de planning voor de bouw van de waterstoffabriek in het havengebied in Terneuzen worden ook de distributiemogelijkheden onderzocht.

​VoltH2 Terneuzen

Het bedrijf VoltH2 Terneuzen richt zich in de eerste fase op de bouw van een 25 MW elektrolyse-eenheid die jaarlijks zo’n 3,6 miljoen waterstof zal gaan produceren. Dit kan in een later stadium nog worden uitgebreid. Verdubbeling of zelfs verdrievoudiging van de productie is volgens de huidige plannen op den duur mogelijk. Er zal gebruik gemaakt worden van bewezen commercieel beschikbare technologie. De investering voor de eerste fase van dit project is begroot op 35-40 miljoen euro.

​Distributie van waterstof

Voor de distributie van de waterstof zijn er verschillende opties. De locatie van de beoogde waterstoffabriek is namelijk toegankelijk via de weg, het spoor en de waterwegen. De gekozen locatie is in het havengebied van Terneuzen in het industriepark Axelse Vlakte in Westdorpe. Deze locatie bevindt zich in een zone waar nu al veel waterstof wordt gebruikt. Ook zijn in de nabijheid nog meer projecten in ontwikkeling waarbij duurzame energie de hoofdrol heeft.

​Opslag van waterstof

De nieuw te bouwen fabriek zal gaan beschikken over mogelijkheid tot opslag van waterstof. Daarnaast zal VoltH2 de mogelijkheid gaan onderzoeken om een ​​H2-tankstation op locatie te installeren voor de rechtstreekse levering van waterstof aan vrachtwagens en andere voertuigen.

​Waterstof

Waterstof kan gebruikt worden als brandstof. Waterstof bestaat uit H2 moleculen. Als deze reageren met zuurstof moleculen (O2) ontstaat water (H2O) en energie. Deze energie komt vrij en kan worden gebruikt om bijvoorbeeld een motor te laten draaien. Deze manier van energie opwekken is behalve duurzaam ook zeer milieuvriendelijk. Er komt geen CO2 vrij. Vandaar dat we met recht kunnen spreken van emissieloze energieopwekking. De ontwikkeling van voertuigen, zoals waterstoftrucks, die op waterstof kunnen rijden, valt of staat met de beschikbaarheid van voldoende mogelijkheden om waterstof te kunnen tanken. Dit nieuwe initiatief is daarom weer een stapje in de ‘groene’ richting.

Share This Post