Share This Post

Nieuws

Nieuwe vakbond beroepsgoederenvervoer

Nieuwe vakbond beroepsgoederenvervoer

In september 2022 is er een nieuwe vakbond voor het beroepsgoederen opgericht. De naam van deze vakbond is de Vereniging Beroepsgoederenvervoer of de VBGv. De VBGv is een initiatief van ontevreden kaderleden van de vakbonden die betrokken waren bij de recente CAO besprekingen. Deze kaderleden hebben de besprekingen verlaten uit onvrede over de gang van zaken. Ook zijn er kaderleden die zijn weggestuurd bij de CAO besprekingen vanwege een te kritische houding. Ook zij hebben zich aangesloten bij het nieuwe initiatief. De oprichters van de VBGv zijn van mening dat een nieuwe vakbond voor het beroepsgoederenvervoer nodig is. Een vakbond door en met de chauffeurs zelf.

Door en met chauffeurs

De oprichters van de VBGv zijn het niet eens met de werkwijze van de bestaande vakbonden. Zij vinden dat er nieuwe vakbond nodig is die de belangen van de chauffeurs voorop stelt. Dit gebeurt volgens hen nu niet, of niet voldoende. CAO afspraken zijn bijvoorbeeld gemaakt voor alle werknemers in het beroepsgoederenvervoer. De VBGv vindt dat niet meer van deze tijd. Immers, er spelen altijd verschillende behoeften en belangen binnen het beroepsgoederenvervoer. Hierdoor komen de specifieke belangen van de chauffeurs niet genoeg aan bod volgens de nieuwe vakbond.

Chauffeursraad

In tegenstelling tot de huidige situatie waarin de vakbonden het arbeidsvoorwaardenbeleid en de cao-voorstellen bedenken, wil VBGv dat er een speciale chauffeursraad komt die dit gaat doen. Deze chauffeursraad wordt momenteel ingesteld en zal om de twee jaar gekozen kunnen worden door de leden van VBGv. De voorzitter van de chauffeursraad zal ook zitting nemen in het bestuur van de VBGv. De nieuwe chauffeursraad zal gepresenteerd worden tijdens de eerstvolgende vergadering van de VBGv in november 2022.

Voor meer informatie over de plannen van de VBGv kun je kijken op de Facebook pagina van deze vereniging. Ook is er informatie te vinden op de website over de CAO beroepsgoederenvervoer.

Share This Post