Share This Post

Hoofdartikels

Nieuwe minister Infrastructuur en Waterstaat

Nieuwe minister Infrastructuur en Waterstaat

Inmiddels is duidelijk geworden dat Mark Harbers de nieuwe minister van Infrastructuur en Waterstaat in kabinet Rutte IV is geworden. De heer Harbers is geen onbekende in Den Haag. Zo was hij eerder in het kabinet Rutte III staatssecretaris van Asiel en Migratie bij het ministerie van Justitie en Veiligheid. Dit duurde echter niet zo lang. Hij moest namelijk al snel aftreden nadat duidelijk was geworden dat zijn ministerie cijfers over criminaliteit onder asielzoekers onjuist had doorgegeven.

​Infrastructuur en Waterstaat

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is verantwoordelijk voor infrastructuur, verkeer, waterbeheer/maritieme zaken en luchtvaart in Nederland. Daarnaast is dit ministerie ook belast met nucleaire veiligheid en stralingsbescherming. De huidige minister van I en W is Mark Harbers van de VVD en de staatssecretaris van I en W is Vivianne Heijnen van het CDA.

​Plannen Rutte IV

Wat kunnen we verwachten van Mark Harbers en het kabinet Rutte IV wat betreft de Nederlandse verkeerssituatie? Enkele belangrijke punten uit het nieuwe regeerakkoord zijn het invoeren van rekeningrijden in 2030 en de 1,25 miljard per jaar extra die naar beheer en onderhoud van de infrastructuur zullen gaan. De verbreding van de A27 lijkt echter van de baan.

Het meest in het oog open de plannen van het nieuwe kabinet voor schone mobiliteit. De uitstoot dient verder teruggebracht worden, niet alleen om de luchtkwaliteit in Nederland te verbeteren, maar ook om de ambitieuze klimaatdoelen van Rutte IV te kunnen realiseren. Elektrisch rijden zal nog meer worden gestimuleerd. Dat geldt ook voor verduurzaming van de stadslogistiek en het vrachtvervoer.

​30 km/uur in de stad

Verkeersveiligheid is een belangrijk thema voor Rutte IV. Het nieuwe kabinet streeft onder meer naar een verlaging van de maximumsnelheid naar 30 km/uur binnen de bebouwde kom. Hoe de verdere plannen voor de transportsector er precies uit gaan zien, is nog niet geheel duidelijk. Het is in ieder geval wel duidelijk dat Mark Harbers een flinke klus te wachten staat.

Share This Post