Share This Post

Milieu

Nieuwe Euro 7-normen verder uitgebreid

Nieuwe Euro 7-normen verder uitgebreid

De Europese normen die gaan gelden voor nieuwe auto’s en vrachtwagens zullen waarschijnlijk ook gaan gelden voor de elektrische versies. Dat betekent in de praktijk dat de Euro 7-normen niet meer alleen gericht zullen zijn op de uitlaatgassen van een voertuig. Ook andere vervuiling, zoals de ongewenste deeltjes die remmen en banden verspreiden, zullen onder de nieuwe normen gaan vallen. Dat is althans het plan van de Europese Commissie.

Diesel en benzine

Nieuwe brandstofvoertuigen zijn nu al aan strenge eisen gehouden. De nieuwe normen voor voertuigen die op fossiele brandstof rijden, zullen niet veel strenger worden dan ze nu al zijn. Het voorstel van de Europese Commissie  is dat voertuigen die op diesel rijden aan dezelfde eisen zullen moeten voldoen als voertuigen die op benzine rijden. Dat betekent dat ook vrachtwagens en bussen onder de nieuwe Euro 7-normen minder vervuilend zullen moeten zijn. Daarnaast richt de focus zich nu op de elektrische auto’s en vrachtwagens. Deze stoten weliswaar geen CO2 uit, maar kunnen wel degelijk schadelijke stoffen verspreiden.

Luchtvervuiling tegengaan

Om luchtvervuiling tegen te gaan, zijn er indertijd door de EU normen gesteld aan de de uitstoot van voertuigen. Luchtvervuiling, met name door stikstofoxiden, kost ieder jaar tienduizenden levens. Inmiddels er een tweede reden bij gekomen om strengere regels op te stellen, namelijk de CO2 uitstoot. Vanaf 2035 zullen er geen nieuwe auto’s met een verbrandingsmotor mogen worden verkocht. Daarmee lijkt het probleem van de CO2 uitstoot opgelost, maar de uitstoot van fijnstof en de kleine stukjes plastic die loskomen van remmen of banden, nog niet. Daarom is besloten dat ook elektrische voertuigen onder de Euro 7-normen zullen gaan vallen.

Medio 2025

Als alles volgens verwachting verloopt, zullen de regels voor Euro 7 in 2025 van kracht zijn voor personenauto’s en in 2027 voor zwaardere voertuigen. De Euro 7-normen moeten in ieder geval de stikstofuitstoot van auto’s en busjes tegen 2035 met 35 procent hebben teruggedrongen. Voor vrachtauto’s en bussen dient dit met 50 procent verminderd te zijn. Al deze plannen moeten echter nog wel goedgekeurd worden door het Europees Parlement.

Share This Post