Share This Post

EU

Nieuwe EU-wetgeving voor bedrijfsvoertuigen

Nieuwe EU-wetgeving voor bedrijfsvoertuigen

In Brussel werkt de Europese Commissie aan nieuwe wetgeving wat betreft de de maten en gewichten van bedrijfsvoertuigen. Het doel is om de efficiëntie en de milieuprestaties van het wegvervoer op die manier te verbeteren. Een van de nieuwe regels zou een verhoging van het maximumgewicht van trucks naar 44 ton zijn. Ook wordt er gedacht aan de inzet van langere voertuigcombinaties.

​EU-vervoersrichtlijn 96/53/EG

De EU-regels voor het gewicht en de afmeting van bedrijfsvoertuigen zijn onderdeel van de EU-vervoersrichtlijn 96/53/EG. Deze richtlijn geldt voor al het het internationale wegvervoer binnen de EU lidstaten. Voor het vervoer binnen Nederland geldt de EU-richtlijn alleen voor de afmetingen van bedrijfsvoertuigen. Hoe zwaar een vrachtwagen mag zijn kunnen EU-landen nu nog zelf bepalen.

​Politiek gevoelig

De EU-vervoersrichtlijn 96/53/EG vormt een politiek gevoelig dossier. In de afgelopen 26 jaar is deze richtlijn daarom heel weinig gewijzigd. Er komt nu volgens de Europese Commissie een echte herziening aan. De nieuwe EU-richtlijn moet ervoor gaan zorgen dat de regels voor het wegvervoer tussen de lidstaten beter op elkaar afgestemd zijn. Daarnaast dient het wegverkeer verder te vergroenen en zo bij te dragen aan de klimaatambities van de Europese Green Deal.

​Grotere en langere voertuigen

De Europese Commissie wil met name meer harmonisatie tussen de EU- lidstaten. Het gaat daarbij vooral over het maximaal gewicht en de maximaal toegestane lengte van de bedrijfsvoertuigen. Ook wordt gekeken naar meer mogelijkheden voor het grensoverschrijdend vervoer. Veel EU- landen hanteren inmiddels 44 ton als maximum gewicht voor vrachtwagens. De Europese Commissie gaat bekijken of deze waarde ook als maximum voor het internationale verkeer haalbaar is. Als maximumlengte voor vrachtwagens wordt gedacht aan 20,75 meter. Er is inmiddels een consultatieronde geweest waarin de betrokken partijen hun mening hebben kunnen geven. De nieuwe EU-richtlijn wordt eind 2023 verwacht.

Share This Post