Share This Post

Rijden & Logistiek

Nieuwe CAO voor de transportsector

Nieuwe CAO voor de transportsector

FNV en werkgevers in de transport en logistiek zijn akkoord over een voorstel voor een nieuwe CAO Beroepsgoederenvervoer. Door dit voorstel gaan de lonen in de transportsector stijgen. Deze loonstijging zal per 1 juli met 3,5 procent en per 1 januari 2022 met 3,25 procent gebeuren. De betrokken partijen zijn tevreden met dit behaalde resultaat. De FNV leden moeten er nog wel over stemmen.

Tweejarige CAO

De nieuwe tweejarige CAO voor het Beroepsgoederenvervoer loopt van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2022. In deze nieuwe CAO is onder meer afgesproken dat alle vrachtwagens een kachel en een airco krijgen. Chauffeurs brengen immers veel tijd door in hun vrachtwagen. Een comfortabele temperatuur tijdens het rijden onder alle verschillende weersomstandigheden is een grote verbetering voor de arbeidsomstandigheden van chauffeurs.

Per 1 juli zullen een standkachel en standairco verplicht zijn in alle nieuwe vrachtwagens. Voor oudere vrachtwagens is een dergelijke oplossing echter nog niet verplicht. De verwachting is wel dat op den duur ook steeds meer oudere vrachtwagens kachels en airco’s zullen krijgen.

Verblijfskostenvergoedingen

Door de nieuwe CAO gaan de verblijfskostenvergoedingen per 1 juli 2021 met 2,7 procent omhoog. Per 1 januari 2022 worden deze vergoedingen tevens geïndexeerd. Dit is vooral een voordeel voor chauffeurs die lange ritten moeten maken.

Een andere verbetering door de nieuwe CAO is de inzet van lichtere rolcontainers. Ook hierdoor worden de arbeidsomstandigheden van chauffeurs verbeterd.

Verder zijn er afspraken tussen FNV en werkgevers gemaakt over eerder stoppen met werken. De werkgevers gaan volgens de nieuwe CAO de werknemersbijdrage betalen. Op die manier is eerder stoppen met werken iets gemakkelijker gemaakt.

Coronacrisis

Door de pandemie is duidelijk geworden hoe cruciaal de transportsector is voor de economie. Maar ondertussen zaten de werknemers anderhalf jaar zonder loonsverhoging, omdat de CAO onderhandelingen aanvankelijk niet erg wilden vlotten.

De oude CAO liep eind 2019 af. Vanwege de coronacrisis is deze verlengd tot 1 januari 2021. In het najaar van 2020 en in het begin van 2021 liepen de onderhandelingen over de nieuwe CAO Beroepsgoederenvervoer aanvankelijk vast. Ondanks deze moeizame start zijn FNV en werkgevers inmiddels allebei tevreden met het huidige behaalde resultaat.

Share This Post