Share This Post

Milieu

Nieuw ecoduct over N226 Maarsbergen

Nieuw ecoduct over N226 Maarsbergen

Over de N226 bij Maarsbergen gaat de Provincie Utrecht een nieuwe belangrijke natuurverbinding realiseren. Hier komt namelijk een ecoduct. Deze ecologische verbinding over de N226 maakt onderdeel uit van een groot ecologisch netwerk. Dit grote netwerk loopt van ’t Gooi tot aan de uiterwaarden aan de Rijn. Bij Maarsbergen zal een deel van dit netwerk worden gevormd door het nieuw te bouwen ecoduct.

Ecoducten of faunapassages

Ecologische netwerken zijn vaak doorsneden door wegen, spoorrails of rivieren. Hierdoor is het voor verschillende diersoorten niet goed mogelijk om van het ene naar het andere natuurgebieden te gaan. Omdat vrije en vooral veilige doorgangen tussen de verschillende natuurgebieden belangrijk zijn voor allerlei diersoorten zijn de laatste jaren veel ecoducten of faunapassages aangelegd. Deze zorgen ervoor dat de dieren kunnen oversteken zonder dat ze daarbij in gevaar komen of een gevaar vormen voor het verkeer. Door de aanleg van ecoducten versterk je tevens de biodiversiteit in de Nederlandse natuurgebieden. Ecoducten dragen ook bij aan een verdere ontwikkeling van plant- en diersoorten.

Ontwerp ecoduct

Het definitieve ontwerp voor het nieuwe ecoduct bij Maarssen is nog niet gereed. Daar is eerst nog meer onderzoek voor nodig. Wat nu al wel duidelijk is, is dat het ecoduct dat over de N226 Maarsbergen gebouwd zal worden, maximaal vijftig meter breed zal zijn en ook maximaal vijf meter boven het maaiveld dient uit te steken. Om dit laatste te kunnen bereiken zal de huidige provinciale weg één tot anderhalve meter verdiept moeten worden.

Inspraak

De omwonenden van het nieuwe ecoduct zijn nauw betrokken bij het ontwerp. Zij hebben in augustus 2021 reeds bericht ontvangen van alle plannen. Bij deze plannen zullen onder meer het gebruik van rasters die aan weerszijde van het ecoduct komen, besproken worden. Deze rasters zijn nodig om de dieren naar het ecoduct toe te leiden.

Planning bouw ecoduct

Het definitieve ontwerp zal naar verwachting eind van dit jaar gereed zijn. De werkelijk bouw van het ecoduct is gepland in 2022. Als alles volgens plan verloopt zal het ecoduct medio 2023 gereed zijn.

Meer informatie

Wie meer informatie wenst over dit project kan een kijkje nemen op de speciale provinciale websitepagina over het ecoduct bij Maarsbergen.

Share This Post