Share This Post

Nieuws

Nederlandse transportsector krijgt flinke klappen door de coronacrisis

Nederlandse transportsector krijgt flinke klappen door de coronacrisis

De Nederlandse transportsector is door de uitbraak van het coronavirus en de pandemie die daarna is ontstaan flink in de problemen geraakt. Sinds het uitbreken van de pandemie wordt door de transportbedrijven in Nederland een gemiddelde van 29 % aan omzetverlies gemeld. Bij 22 procent van de transportbedrijven gaat men ervan uit dat er op korte termijn gedwongen ontslagen zullen vallen. Dit zijn cijfers van april 2020, afkomstig van de eerste corona-monitor voor de transportsector opgezet door Transport en Logistiek Nederland.

Corona monitor

Transport en Logistiek Nederland hield in april dit jaar een onderzoek onder meer dan 1100 transport- en logistiek bedrijven in Nederland. De resultaten van dit onderzoek zijn niet erg hoopgevend. Voor sommige onderdelen van de transportsector geldt dat het omzetverlies enorm is. Bijvoorbeeld bij transporteurs van sierteelt en van auto’s. Zij rapporteren omzetverliezen van soms meer dan 90 procent. Ook het containervervoer, de bouwtransporteurs en de verhuisdiensten zien een behoorlijk deel van hun omzet als sneeuw voor de zon verdwijnen door de coronacrisis. Nog schrijnender is het feit dat bijna een kwart van de bedrijven zegt dat gedwongen ontslagen onafwendbaar lijken te zijn.

Corona hulp

Hoewel er veel transportbedrijven aantoonbaar in de problemen zijn gekomen door de coronacrisis, maakt slechts 21 % gebruik van de landelijke noodhulpmaatregelen die de overheid heeft ingesteld. Waarom dit percentage zo laag is, is niet geheel duidelijk. Wel gaven de meeste bedrijven in april nog aan dat ze verwachten dat ze deze crisis zullen gaan overleven. Op een schaal van 1 tot 10 geven ze zichzelf gemiddeld een 7,5. Dit soort cijfers geeft natuurlijk hoop op betere tijden. Is er sinds april al iets verbeterd met de situatie in de transportsector?

Gaat het inmiddels al wat beter?

Volgens de bank ABN AMRO vallen de cijfers inmiddels al iets mee. De bank meldt dat het aantal bedrijven dat van maart 2020 tot en met juli 2020 ruim 20 % of meer omzetverlies heeft geboekt, waarschijnlijk minder groot is dan verwacht. ABN AMRO baseert dit vermoeden op het feit dat het totale volume aan goederenvervoer in 2020 tot nu toe met 5,5 procent is gekrompen. Deze krimp is vrijwel over de gehele linie te zien. Het internationale transport staat bijvoorbeeld zeer onder druk, omdat veel landen in Europa nog altijd last hebben van de coronacrisis. Alleen bij de pakketbezorgers en de koeriers was er de afgelopen periode sprake van enige groei. Het volume bij deze groep nam toe met 5 %, waarschijnlijk omdat veel consumenten meer producten via internet bestelden in plaats van in de winkel.

Volledig herstel pas in 2022 verwacht

De meest recente cijfers geven reden tot voorzichtig optimisme. ABN AMRO verwacht voor de gehele transportsector dat groei pas weer in 2021 aan de orde zal zijn. De bank schat in dat de groei in 2021 ongeveer 2,5 procent zal worden. Pas in 2022 wordt een volledig herstel verwacht voor de transportsector. Dat geldt dan overigens niet alleen voor de transportsector, maar voor de hele economie van Nederland.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>