Share This Post

Hoofdartikels

Nederlandse economie met 3,1 procent gegroeid

Nederlandse economie met 3,1 procent gegroeid

Het gaat steeds beter met de Nederlandse economie. Volgens het CBS is de economie in het tweede kwartaal van 2021 met 3,1 procent gegroeid ten opzichte van het eerste kwartaal van 2021. Deze groei is vooral toe te schrijven aan een stijging van de consumptie door huishoudens en door de overheid. Consumenten en overheid geven simpelweg meer uit. Dat geldt niet alleen ten opzichte van het eerste kwartaal van 2021, maar zeker ook ten opzichte van 2020.

Consumenten

De Nederlandse huishoudens hebben in het tweede kwartaal van 2021 5,7 procent meer besteed dan in het eerste kwartaal van 2021. Als we de cijfers vergelijken met vorig jaar wordt het beeld nog gunstiger. Consumenten hebben in het tweede kwartaal van 2021 maar liefst 9,3 procent meer besteed dan in het tweede kwartaal van 2020.

In het tweede kwartaal van 2021 is vooral meer uitgegeven aan horeca, medische diensten, kleding en auto’s. Hoewel deze cijfers zeer hoopgevend zijn, is de consumptie door huishoudens nog niet terug op het niveau van voor de coronacrisis. Als de huidige cijfers vergeleken worden met het tweede kwartaal van 2019 zie je een daling van de consumptie door huishoudens met bijna 5 procent.

Overheid

De overheidsconsumptie steeg in de tweede kwartaal van 2021 met 2,6 procent ten opzicht van het eerste kwartaal van 2021. Ook hier is het verschil met 2020 nog groter. De consumptie door de overheid is in het tweede kwartaal van 2021 met 7,4 procent gestegen ten opzichte van het tweede kwartaal van 2020. De bestedingen van de overheid zijn met name te vinden op het gebied van gezondheid, onderwijs en sociale zekerheid, onder andere door extra uitgaven aan testen en vaccineren.

Coronacrisis

De flinke groei in het tweede kwartaal van 2021 ten opzichte van 2020 is voornamelijk het gevolg van het feit dat er in het tweede kwartaal van 2020 een strenge lockdown gold in Nederland. De vergelijking met deze periode waarin de economie een flinke klap kreeg, geeft wellicht minder relevante informatie dan de vergelijking met de periode voor de coronacrisis. Ten opzichte van 2019 is de omvang van de economie in het tweede kwartaal van 2021 juist 0,4 procent gedaald.

Groei en herstel

Ook de vervoerssector is sterk teruggekomen in het tweede kwartaal van 2021, maar het pre-corona niveau is nog niet gehaald. De Nederlandse industrie in zijn totaliteit groeit gelukkig weer flink. Dit is vooral te danken aan de machine-, de metaal-, de voedingsmiddelen- en de transportmiddelenindustrie. Voor veel bedrijfstakken geldt echter dat volledig herstel nog wel even op zich zal laten wachten.

Share This Post