Share This Post

Rijden & Logistiek

N50 blijft een gevaarlijke weg 

N50 blijft een gevaarlijke weg 

De N50 bij Kampen behoort tot een van de gevaarlijkste wegen van Nederland. Op dinsdag 19 april 2022 vond er weer een tragisch ongeval plaats op deze weg. Er vielen dit keer twee dodelijke slachtoffers. Op de N50 gebeuren geregeld ongevallen, vaak met zwaar letsel of dodelijke slachtoffers tot gevolg. Met name het stuk tussen de Eilandbrug, Kampen en Kampen-Zuid blijkt nog steeds voor veel problemen en ongevallen te zorgen. Er liggen diverse plannen op tafel om de verkeersveiligheid van deze weg te verbeteren. Een uitspraak van de Raad van State heeft echter roet in het eten gegooid.

Tracébesluit N50

De locatie van het meest recente ongeval is onderdeel van een project tussen Kampen en Kampen-Zuid. Het tracé zal hier volgens planning verbreed gaan worden naar twee rijstroken in beide richtingen. Ook wordt er rijbaanscheiding aangelegd. De verbreding van deze weg is weliswaar een stap in de goede richting, maar dit zal alle huidige problemen op de N50 waarschijnlijk niet helemaal gaan oplossen. Helaas is er tot nu toe nog helemaal niets verbreed of verbeterd aan de N50.

​Stikstof

Vanwege een uitspraak van de raad van State over stikstof is het ontwerp Tracébesluit N50 nog steeds niet officieel vastgesteld. Hierdoor loopt de geplande verbreding van de N50 tussen Kampen en Kampen-zuid vertraging op. Rijkswaterstaat kan voor dit project op dit moment zelfs geen planning geven. Kortom, er gebeurt op dit moment helemaal niets.

Prioriteit

Het kabinet heeft naar aanleiding van de uitspraak van de Raad van State besloten dat de uitstoot die het project veroorzaakt snel moet worden gecompenseerd. Het Tracébesluit N50 heeft immers prioriteit. De procedures rondom de N50 zullen echter waarschijnlijk lang gaan duren. De minister van Infrastructuur en Waterstaat wil daarom samen met de regio kijken welke maatregelen nu al genomen kunnen worden om de verkeersveiligheid op de N50 te verbeteren. Concrete plannen zijn er echter nog niet.

Share This Post