Share This Post

Milieu

Mogelijk alternatief voor verbreding A27 bij Amelisweerd

Mogelijk alternatief voor verbreding A27 bij Amelisweerd

Al enige tijd ligt er een plan om de A27 bij Utrecht te verbreden, om zo de doorstroming van het verkeer te verbeteren. Onderdeel van dit plan is de bomenkap in natuurgebied Amelisweerd. De verbreding van de A27 is omstreden omdat er een flink bos bij Amelisweerd voor gekapt moet worden. Inmiddels zijn de gemeente en de provincie Utrecht met een alternatief plan gekomen. Geen verbreding, geen bomenkap, maar verlaging van de maximum snelheid.

Verlaging maximumsnelheid

De voorgenomen verbreding van de A27 bij Amelisweerd lijkt door de nieuwe plannen niet meer aan de orde te zijn. Als de maximumsnelheid op dit traject teruggebracht wordt naar 80 kilometer per uur, is het volgens onderzoek mogelijk om binnen de bestaande breedte van de snelweg meer rijstroken aan te leggen. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat wil namelijk dat de snelweg wordt verbreed van tien naar veertien rijstroken. Echter, de Raad van State heeft het oorspronkelijke tracébesluit, vanwege de te hoge stikstofuitstoot, recent verworpen. Dit betekent dat het ministerie een nieuw plan moet gaan maken.

Verkeersspreiding

De gemeente en de provincie willen echter niet langer wachten. De bereikbaarheid van de regio komt in het geding. Er komt een verdere verstedelijking van het gebied aan, aangezien er in tien jaar 100.000 woningen gebouwd moeten zijn. Nu het tracébesluit door de Raad van State is verworpen, biedt dit de kans om ook te kijken naar andere alternatieven. Zo kan het openbaar vervoer en de Ring Utrecht wellicht beter worden geïntegreerd in de plannen voor de toekomstige woningbouw. Daarnaast heeft de coronacrisis laten zien dat thuiswerken voor veel mensen ook een goed alternatief is. Experts vragen zich daarom af of de geplande snelwegverbreding van de A27 nu echt wel zo nodig is.

Planbureau voor de Leefomgeving

Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) concludeerde al eerder dat een kleine afname van het aantal gereden kilometers per jaar er al voor kan zorgen dat er blijvend minder files op de Nederlandse wegen zijn. Het thuiswerken tijdens de coronacrisis heeft dit al laten zien. Dat betekent wellicht dat sommige geplande projecten voor wegverbreding heroverwogen moeten worden. Wat dit voor Amelisweerd gaat betekenen, is nu nog niet bekend.

Share This Post