Share This Post

Nieuws

Megafiles verwacht bij de Haringvlietbrug

Megafiles verwacht bij de Haringvlietbrug

Vanaf begin augustus 2021 geldt er op de Haringvlietbrug een maximumsnelheid van 50 kilometer per uur. Tegelijkertijd wordt al het verkeer over de snelweg A29 in beide richtingen via één rijstrook over de brug geleid. Deze situatie zal naar verwachting twee jaar lang blijven bestaan. Er moet dan ook lange tijd rekening gehouden worden met forse files.

Haringvlietbrug

Er zijn twee bruggen die Brabant met Zuid-Holland verbinden. De ene is de Moerdijkbrug ten zuiden van Dordrecht, waar de A16 overheen gaat. De andere is de Haringvlietbrug bij Willemstad. Op de Haringvlietbrug geldt normaal een maximumsnelheid van 100 kilometer per uur.

Klep met aluminium platen

De Haringvlietbrug is er slecht aan toe. Deze brug is in de jaren zestig van de vorige eeuw gebouwd. Officieel werd de brug in 1964 in gebruik genomen. De hele brug is inmiddels zeer aan groot onderhoud toe. Er is ook een acuut probleem met de klep van de brug. Op deze klep zitten aluminium platen die met klemmen zijn vastgezet. Vanwege het vele zware verkeer trillen deze klemmen nu los. Op de Haringvlietbrug zijn 210 platen en 700 klemmen aangebracht.

​Klemmen laten los

De klemmen van de Haringvlietbrug trillen los door het verkeer dat over de brug rijdt. Hard rijden met veel en met zware voertuigen zorgt ervoor dat deze trillingen groter worden. Geprobeerd is om met nieuwe klemmen dit probleem op te lossen, maar dit plan werkte niet. De nieuwe klemmen zouden beter bestand moeten zijn tegen de trillingen, maar ze leverden helaas niet het gewenste resultaat. Rijkswaterstaat heeft als laatste oplossing bedacht dat het verkeer voorlopig alleen langzaam over de brug mag rijden, zodat de kans kleiner is dat de klemmen los trillen. Als er niet ingegrepen wordt, bestaat de kans dat de aluminium platen van de klep loskomen. Dat zou groot gevaar opleveren voor zowel het weg- als scheepvaartverkeer.

Tot 2023 files

Aangezien pas in 2023 de klep met de aluminium platen en de klemmen kan worden vervangen, zullen de maatregelen tot die tijd gehandhaafd moeten blijven. Er gaat een lagere maximumsnelheid van 50 kilometer per uur gelden en is er in beide richtingen slechts één rijstrook beschikbaar. Rijkswaterstaat rekent op dagelijks flinke files op de A29 en de A16. De parallelrijbaan gaat overigens dicht voor snelverkeer om te voorkomen dat die als sluiproute wordt gebruikt.

Volgens planning wordt de klep van de Haringvlietbrug medio 2023 vervangen. Tegelijkertijd zal de brug voorzien worden van een nieuwe systeem voor de bediening, besturing en bewaking van de brug. Het vaste deel van de brug en een deel van de snelweg worden pas na 2025 gerenoveerd.

Share This Post