Share This Post

Milieu

Meer subsidie voor meer waterstoftankstations

Meer subsidie voor meer waterstoftankstations

Er komt meer subsidie voor waterstoftankstations in Nederland. Staatssecretaris Vivianne Heijnen van Infrastructuur en Waterstaat trekt voor een speciale subsidieregeling zo’n € 22 miljoen uit. Naast meer waterstoftankstations wil de staatssecretaris ook dat er meer vrachtwagens komen die op waterstof rijden. Het is immers bekend dat vrachtwagens op waterstof veel kilometers kunnen rijden, zonder veel uitlaatgassen uit te stoten.

Subsidie om klimaatdoelen te halen

Om de klimaatdoelen te halen die de regering heeft opgesteld, zijn er meerdere mogelijkheden. Vrachtwagens moeten zoveel mogelijk emissieloos gaan rijden. Elektrisch rijden is een mogelijkheid, maar ook rijden op waterstof past bij de Europese regelgeving waar Nederland zich aan dient te houden. Meer waterstof gebruiken als brandstof in de industrie en in de transportsector betekent ook dat er meer waterstoftankstations moeten komen. Volgens een recente EU regel zou er zelfs elke 100 tot 150 kilometer op de snelwegen en bij iedere groot stedelijke knooppunt zo’n tankstation moeten komen.

Te weinig waterstoftankstations

In Nederland zijn er nu veertien waterstoftankstations. Dat is niet zoveel en ze zijn ook niet allemaal ingericht op zware vrachtwagens. Omdat er zo weinig waterstoftankstations zijn, wordt er ook weinig geïnvesteerd in waterstofvrachtwagens. En andersom, omdat er weinig waterstofvrachtwagens zijn, is het voor bedrijven niet aantrekkelijk om een waterstoftankstation te openen. Dit is een typisch kip of ei redenatie. Iets moet er toch echt als eerste zijn. Het ministerie wil deze impasse nu doorbreken met de nieuwe subsidieregeling.

2024 en 2050

De nieuwe subsidieregeling zal naar verwachting in 2024 starten. Subsidie zal alleen verleend worden aan plannen waarbij zowel een tankstation gebouwd wordt als de bijbehorende vrachtwagens aangeschaft worden. Gedacht wordt aan zo’n 20 tot 25 vrachtwagens per tankstation. Op deze manier komen vraag en aanbod op hetzelfde moment in evenwicht. Met de eerder genoemde € 22 miljoen kunnen naar schatting op vijf tot tien plekken in het land waterstoftankstations met bijbehorende vrachtwagens gesubsidieerd worden. Volgens de staatssecretaris is dit een eerste stap naar 2050, het jaar waarin de regering wil dat alle vrachtwagens in Nederland emissieloos rijden.

Share This Post