Share This Post

EU

Meer laadinfrastucuur in de EU nodig

Meer laadinfrastucuur in de EU nodig

Het Europese Parlement heeft recent ingestemd met een nieuw voorstel wat interessant is voor de transportsector. In dit voorstel staat dat het aantal laadpalen voor elektrische auto’s en vrachtwagens langs de Europese snelwegen flink omhoog moet. In 2030 zouden langs alle Europese snelwegen voldoende laadstations beschikbaar moeten zijn. Dat betekent volgens het Europese Parlement een maximale afstand van 60 kilometer tussen elk laadstation.

Europese Klimaatwet

In de al eerder aangenomen Europese Klimaatwet heeft de Europese Unie zich voorgenomen om 55 procent van de CO2-uitstoot te reduceren. Om dit doel te kunnen realiseren, zijn er diverse nieuw voorstellen aangenomen. Het voorstel voor de verbetering van de laadinfrastructuur van de Europese snelwegen maakt deel uit van het zogenaamde Fit-For-55 pakket. Dit pakket bevat allerlei maatregelen voor verbetering van de Europese infrastructuur voor alternatieve brandstoffen. Deze maatregelen gelden niet alleen voor het wegvervoer, maar ook voor scheep- en luchtvaart.

Meer laad- en vulpunten

Langs alle Europese snelwegen dienen vanaf 2030 openbare laadstations beschikbaar te zijn met een maximale tussenafstand van 60 kilometer. Ook het aantal vulpunten voor waterstof moet flink omhoog. Eind 2027 dient er elke 100 kilometer een waterstofvulpunt aanwezig te zijn op de Europese snelwegen. Voor vulpunten voor vloeibare waterstof gaat een tussenafstand van 400 kilometer gelden.

Elektrisch rijden stimuleren

Om het elektrisch rijden te stimuleren, dient de bijbehorende infrastructuur in orde te zijn. Behalve voldoende laadpunten aanleggen, is het ook noodzakelijk dat alle EU-lidstaten aanpassingen doen die nodig zijn om het elektriciteitsnet te verbeteren. Ook dient verder onderzoek gedaan te worden naar het gebruik van ‘snelladers’ en naar het betalen bij de laadpunten met bankpas, creditcard of speciaal laadpasje. Tot slot dient extra aandacht gegeven worden aan het creëren van veilige laadplekken met onder meer een noodknop bij de laadpalen, waarmee lokale hulpdiensten direct kunnen worden ingeschakeld.

Share This Post