Share This Post

Nieuws

Meer faillissementen in Belgische transportsector

Meer faillissementen in Belgische transportsector

Het aantal faillissementen in het Belgische wegtransport is de laatste tijd enorm toegenomen. Oorzaken voor deze stijging zijn waarschijnlijk de hogere loonkosten, de duurdere diesel en de gestegen prijzen van vrachtwagens. Deze factoren spelen ook in Nederland. Desalniettemin is het aantal faillissementen in de transportsector in Nederland nog altijd laag.

​Bedrijfsopheffing en faillissement

In Nederland werden in het tweede kwartaal van 2022 zo’n twintig faillissementen in de transportsector uitgesproken. Dit lage aantal is in lijn met een algemene trend van lage aantallen faillissementen in de transportsector in de afgelopen jaren. De corona pandemie schijnt nauwelijks een effect te hebben gehad op deze cijfers. Een faillissement is in Nederland overigens niet de belangrijkste reden voor bedrijfsopheffing. Zo bleek uit onderzoek dat in het eerste kwartaal van 2015 slechts sprake was van een faillissement in 24 procent van alle bedrijfsopheffingen. De twintig faillissementen in het tweede kwartaal van 2022 vertegenwoordigen slechts 5,5 procent van alle bedrijfsopheffingen in de transportsector in Nederland .

Stijging aantal bedrijven in Nederland

In de transportsector in Nederland zijn de afgelopen tijd meer bedrijven opgericht dan opgeheven. Het gevolg is dat het aantal transportbedrijven in totaal is gestegen. In 2015 waren er 10.275 transportbedrijven in Nederland. In 2022 is dit aantal gegroeid tot 19.270. Een groot deel van deze stijging komt op rekening van de zogenaamde ‘eigen rijders’, bedrijven met één werkzaam persoon. Hun aantal en aandeel is de laatste tijd flink toegenomen. In 2015 was het aandeel eigen rijders zo’n 49 procent. In 2022 is dit aandeel gestegen naar 67 procent.

Vergelijking met België

De vraag is of België alleen maar voorloopt op Nederland wat betreft het aantal faillissementen in de transportsector. Of zit de Nederlandse transportsector anders in elkaar, zodat ze de klappen van minder personeel en hogere kosten beter kan opvangen? Een duidelijk antwoord is er niet. Uit onderzoek is wel gebleken dat het Nederlandse wegvervoer naar België in 2021 zo’n 15 procent in vervoerd gewicht steeg, terwijl tegelijkertijd het Belgische wegvervoer naar Nederland met 16 procent daalde.

Share This Post