Share This Post

Milieu

Meer duidelijkheid noodzakelijk over emissievrije laadzones

Meer duidelijkheid noodzakelijk over emissievrije laadzones

Volgens de plannen van de overheid zal in 2025 het bevoorraden van bedrijven in emissievrije laadzones gaan gebeuren. In het zogenaamde Klimaatakkoord staat dat gemeenten vanaf 2025 ‘zero emissie zones’ mogen instellen. In deze zones zal alleen goederenvervoer toegestaan zijn met voertuigen die geen broeikasgassen uitstoten. Hoe dit plan uitgevoerd gaat worden, is tot nu toe echter geheel onbekend. Transport en Logistiek Nederland (TLN) vraagt daarom de overheid om snel met meer duidelijkheid te komen.

​Klimaatakkoord

In het Klimaatakkoord dat de huidige (demissionaire) regering heeft afgesproken, staan verschillende ambitieuze plannen. Een ervan is dat het bevoorraden van bedrijven zal plaatsvinden via voertuigen die geen CO2 uitstoten. Hiervoor zullen gemeenten zero emissie zones kunnen gaan instellen. Amsterdam, Eindhoven, Groningen en Rotterdam zullen naar verluid met de aanleg van zo’n emissievrije zone willen starten. Helaas blijven de plannen tot nu toe vrij vraag. Volgens de transportbrancheorganisaties is duidelijkheid nodig. TLN meent dat gemeenten vier jaar van tevoren moeten aankondigen wat hun plannen concreet zijn. Die tijd is nodig zodat ondernemers zich goed kunnen voorbereiden.

​Emissievrije vrachtwagens

In de emissievrije laadzones zullen vanaf 2025 alleen emissievrije vrachtwagens toegestaan worden. Voor vrachtwagens die voor 2025 zijn gekocht zal tot 2030 een overgangsperiode gaan gelden. De overheid heeft gezegd dat ze ondernemers tegemoet wil komen in de aanschafkosten van elektrische vrachtwagens. Hoe die regeling eruit komt te zien, is echter onbekend. Naar alle waarschijnlijkheid zal er tussen 2021 en 2025 een vorm van subsidie beschikbaar komen. Dat is noodzakelijk, want een elektrische vrachtwagen is ongeveer drie keer zo duur als een ouderwetse dieselvrachtwagen. Als alle klimaatplannen doorgaan, zullen er tussen nu en 2025 zo’n 5000 elektrische vrachtwagens moeten worden aangeschaft.

​Te weinig opladers

Een groot probleem is dat je een elektrische vrachtwagen op dit moment nog bijna nergens kan opladen. En als je een elektrische vrachtwagen hebt kunnen opladen, blijkt vaak dat je op een volle batterij niet erg ver komt. Een tweede probleem is dat de capaciteit van het elektrische net vaak niet groot genoeg is om aan de elektriciteitsvraag te kunnen voldoen. Dit zijn allemaal geen problemen die gemakkelijk en in korte tijd opgelost kunnen worden. Zo zal het opschalen van de netcapaciteit een traject zijn dat jaren kan gaan duren.

​Stadshubs met bestelbusjes

Sommige gemeenten hebben plannen om de lading van vrachtwagens aan de rand van de stad in zogenaamde ‘stadshubs’ over te laden in (elektrische) bestelbusjes en daarmee de binnenstad in te rijden. Volgens TLN gaan er qua lading dertien bestelbusjes in een grote vrachtwagen. Dit betekent niet alleen veel extra werk, maar ook dat het aantal vervoersbewegingen binnen de stad zeker niet vermindert. Vooralsnog lijkt dit een vrij onhandig plan, waar nog niet goed over nagedacht is. TNL roept daarom de overheid op om zo snel mogelijk meer duidelijkheid te geven over de consequenties van het Klimaatakkoord voor de vervoerssector.

Share This Post