Share This Post

Nieuws

Meer dan de helft van de vrachtwagens in overtreding tijdens Benelux-controle

Meer dan de helft van de vrachtwagens in overtreding tijdens Benelux-controle

De drie Benelux-landen België, Nederland en Luxemburg hebben recent gezamenlijk op verschillende locaties in de Benelux verkeerscontroles uitgevoerd. Zij richtten zich bij deze gezamenlijke actie op de controle van vrachtwagens. Het doel van deze actie was onder meer het delen van kennis tussen de landelijke inspectiediensten. Op deze manier hoopt men dat er een grotere uniformiteit in inspectie en verkeerscontrole tussen de drie landen ontstaat.

​België, Nederland en Luxemburg

De FOD Mobiliteit en Vervoer uit België, de Inspectie Leefomgeving en Transport uit Nederland en de Administratie voor Douane en Accijnzen uit Luxemburg deden mee aan deze gezamenlijke actie. Zij controleerden vrachtwagens in België, in Nederland en in Luxemburg. In Nederland is tijdens deze actie samengewerkt met de politie Landelijke Eenheid en ook met de Rijksdienst voor het Wegverkeer.

​Gezamenlijke controles

Tijdens de gezamenlijke controles werd gekeken naar het gebruik van de tachograaf, op de naleving van de rij- en rusttijdenwet en op diverse technische voorschriften. In totaal zijn 80 vrachtwagens in de Benelux gecontroleerd. Van deze 80 vrachtwagens waren er 44 in overtreding, dus meer dan de helft. Bij sommige vrachtwagens werd meer dan een overtreding vastgesteld. Het totale aantal overtredingen was daarom 69.

​Samenwerking en veiligheid

In 2014 is het Benelux-Verdrag van Luik door de drie genoemde landen ondertekend. De gezamenlijke verkeerscontrole is onderdeel van dit verdrag. Het doel is een betere samenwerking tussen de Benelux-landen op het gebied van verkeerstoezicht en handhaving. Daarnaast streven de landen naar meer harmonisatie van de regelgeving. Een nauwere samenwerking tussen inspectiediensten en controleurs leidt naar verwachting tot een meer uniform toezicht en ook tot kostenbesparing. Daarnaast draagt het gezamenlijk controleren volgens dezelfde methodes bij aan een eerlijke concurrentie tussen de transportbedrijven in de Benelux.

Share This Post