Share This Post

Technologie

Maximaal 30 kilometer per uur in de grote steden

Maximaal 30 kilometer per uur in de grote steden

In Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht zal over niet al te lange tijd waarschijnlijk een maximumsnelheid van 30 kilometer per uur gaan gelden. Er wordt al gewerkt aan nieuwe technieken waardoor auto’s automatisch begrensd kunnen worden. Aan de technische mogelijkheden zal het niet gaan liggen. Juridisch gezien zijn er nog wel drempels te overkomen bij de invoering van 30 kilometer per uur.

​Juridische drempels wegnemen

Op dit moment is het zo dat een weg waarop een maximumsnelheid van 30 kilometer per uur gaat gelden, hieraan aangepast dient te worden door bijvoorbeeld versmallingen, drempels of speciale klinkers. Als echter in de hele stad een maximumsnelheid van 30 kilometer per uur wordt ingevoerd, is dit natuurlijk onhaalbaar. Je kunt niet de hele stad aanpassen aan de huidige regels.

In Rotterdam heeft men dit probleem tot nu toe weten op te lossen door alleen een adviessnelheid van 30 kilometer per uur in te voeren, maar het is de bedoeling dat dit een verplichte maximumsnelheid wordt. Een meerderheid in de Tweede Kamer vindt dat het gemakkelijker voor gemeenten moet worden gemaakt om de maximumsnelheid naar 30 kilometer per uur te verlagen. De minister van Infrastructuur en Waterstaat onderzoekt op dit moment de wettelijke mogelijkheden.

​ISA systeem in de stad

ISA, de Intelligente Snelheid Assistent, is een slimme camera op de voorruit van een auto, die verkeersborden kan scannen. Na het scannen kan ISA een auto automatisch laten afremmen tot de maximum snelheid.  ISA kan ook werken via GPS. Op die manier kunnen gemeenten een soort virtuele zones instellen, bijvoorbeeld op sommige drukke verkeerskruispunten. Maar ook een virtuele zone rond een school is heel goed mogelijk. Op dat soort plaatsen kun je deze nieuwe techniek gebruiken om de snelheid van het verkeer omlaag te brengen. Alle voertuigen die binnen zo’n virtuele zone komen, krijgen via ISA een signaal door waardoor de auto automatisch wordt afgeremd. Het is ook mogelijk dat de chauffeur via ISA alleen een waarschuwing krijgt. Hij of zij kan dan zelf minder hard gaan rijden. Het is de bedoeling dat vanaf 2024 alle nieuwe auto’s voorzien zullen zijn van het ISA systeem.

Share This Post