Share This Post

Nieuws

Loonsverhoging voor personeel DAF en Scania

Loonsverhoging voor personeel DAF en Scania

Na onderhandeling is er recent een gunstig akkoord gesloten voor de werknemers bij DAF en Scania in Nederland. Als de leden van vakbond FNV ook akkoord gaan, betekent dit dat de werknemers die bij DAF en Scania werken er binnenkort 9% loon bij zullen krijgen. Die 9% loonsverhoging wordt wel gefaseerd ingevoerd. Per 1 december zullen de lonen met 5,5% omhoog gaan. Op 1 januari 2024 komt hier nog 3,5% bij. Daarnaast zullen de werkgevers maandelijks 60 euro pensioenpremie gaan betalen. De FNV-leden kunnen tot 31 oktober hun stem voor dit voorstel uitbrengen.

CAO onderhandelingen

Eerdere cao-onderhandelingen verliepen in het verleden altijd vrij moeizaam. Soms moest er eerst gestaakt worden voordat tot overeenstemming gekomen werd. Dit jaar liepen de onderhandelingen vanaf het begin veel soepeler. Er is immers overal een groot personeelstekort. Daarnaast zijn veel mensen, onder andere door de gestegen energieprijzen, in financiële moeilijkheden gekomen. Dit alles heeft ertoe geleid dat alle partijen er baat bij hadden om snel tot een goed resultaat te komen.

1 december 2022

De nieuwe cao zal anderhalf jaar van kracht zijn, van 1 december 2022 tot en met 31 mei 2024. Gedurende deze tijd zullen de werkgevers maandelijks 60 euro pensioenpremie betalen voor de werknemers. Het gevolg is dat de koopkracht van de werknemers zal stijgen met zo’n 2%. Dit is wel afhankelijk van het salaris van de werknemers. Voor de laagste loonschalen zal het percentage koopkrachtstijging naar verwachting hoger dan 2% uitvallen. Al met al betekent dit gemiddeld een totale salarisstijging van 11%.

Uitstel aanvragen

Bedrijven die er op dit moment slecht voorstaan, bijvoorbeeld vanwege de naweeën van de coronapandemie, kunnen uitstel vragen voor de geplande loonsverhoging. Om voor uitstel in aanmerking te komen, dient de meerderheid van de FNV-leden van het betreffende bedrijf akkoord te gaan. Als uitstel verleend wordt, krijgen werknemers de geplande loonsverhoging in tijd uitgekeerd.

Share This Post