Share This Post

Hoofdartikels / Uncategorised

“Logistiek blijft essentieel” voor de wederopbouw van de economie

“Logistiek blijft essentieel” voor de wederopbouw van de economie

De lockdown wordt gemakkelijker en niet-essentiële winkels gaan weer open, maar wat betekent dit allemaal voor vrachtwagenchauffeurs en het wegvervoer?

Aan het begin van de lockdown periode heeft de regering tijdelijke noodregelingen ingevoerd om de toeleveringsketens tijdens de coronaviruscrisis in beweging te houden. 

Dit omvatte het versoepelen van de regelgeving rond het aantal uren dat chauffeurs legaal mogen werken. Vanaf maandag 15 juni is die versoepeling beëindigd en gelden de gebruikelijke GB- en EU-regels wat betreft rijtijden weer.

Verlenging van de leveringstijden

Een andere verordening die aan het begin van de lockdown werd ingevoerd, betrof de verlenging van de levertijden. Tot nu toe staat dit nog steeds en de Freight Transport Association (FTA) roept op om het te behouden.

Voorafgaand aan de heropening van winkels op 15 juni zei Elizabeth de Jong, de beleidsdirecteur van de FTA: “De FTA heeft met succes campagne gevoerd voor verlenging van de leveringstijden om de veerkracht van de toeleveringsketen tijdens de pandemie te versterken. Nu dringen we er bij de regering op aan om door te gaan met de versoepeling nu de natie uit de lockdown komt om economisch en maatschappelijk herstel van COVID-19 te ondersteunen.

“Nu de niet-essentiële winkeleenheden volgende week worden geopend, verwachten we dat de vraag naar producten aanzienlijk zal toenemen. Door de flexibele leveringstijden aan te houden, kunnen logistieke bedrijven winkels veilig en efficiënt bevoorraden, terwijl ze aan de vraag blijven voldoen. 

“En aangezien de regering van plan is om de ruimte op de weg opnieuw aan fietsers en wandelaars toe te wijzen, zullen er vanwege beperkte toegang langere levertijden nodig zijn.

“Logistiek blijft essentieel om de natie door de pandemie heen te ondersteunen en voor de wederopbouw van de economie. De regering mag haar vermogen om dit te doen niet beperken.”

Herverdeling van wegruimte

De regering heeft de lokale autoriteiten ook nieuwe richtlijnen gegeven, zodat ze de trottoirs kunnen verbreden en fietspaden kunnen invoeren om mensen te helpen om uit de buurt van het openbaar vervoer te blijven. 

De voorstellen werden echter bekritiseerd door de wegvervoersector, omdat ze de behoeften van bezorg- en servicevoertuigen niet in aanmerking hadden genomen.

Ben jij bezorgd over wat de wijzigingen voor jezelf voor je wagenpark betekenen?

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>