Share This Post

EU / Nieuws

Let op: vanaf januari 2021 is het mogelijk om je bedrijfsvergunning kwijt te raken door te veel overtredingen (ERRU)

Let op: vanaf januari 2021 is het mogelijk om je bedrijfsvergunning kwijt te raken door te veel overtredingen (ERRU)

Al enige tijd kunnen in het Europese register van vervoersondernemingen (ERRU) overtredingen van de vervoerswetgeving door ondernemingen worden bijgehouden. Bij te veel geregistreerde overtredingen kan een bedrijf zijn vergunning verliezen. Deze ERRU regeling had in 2003 al van kracht moeten zijn in Nederland. Vorig jaar heeft de Europese Commissie Nederland en 14 andere landen gewaarschuwd. Ze moesten de ERRU regeling zo snel mogelijk gaan invoeren. Daarom gaat deze regeling alsnog vanaf januari 2021 van start in Nederland.

Door bij te houden welke overtredingen een onderneming in binnen- en buitenland heeft gemaakt, kunnen straks de ergste overtreders van de weg gehaald worden. ERRU zal in de toekomst waarschijnlijk ook een rol gaan spelen bij wegcontroles. De reden hiervoor is dat bij aangehouden voertuigen een grote kans is op het aantreffen van overtredingen.

​ERRU

ERRU bevat een digitaal netwerk van nationale registers binnen de EU, die aan elkaar gekoppeld zijn. Hierdoor ontstaat een groot overzicht. Alle vergunninghouders in het wegvervoer worden in ERRU opgenomen. Ook alle overtredingen van de vervoerswetgeving door deze bedrijven worden in ERRU bijgehouden.

Niet alle overtredingen tellen even zwaar. Er is een strafpuntensysteem ontwikkeld, waarin zwaardere overtredingen meer stafpunten opleveren dan lichtere vergrijpen. Indien een bedrijf over een bepaald maximum aantal strafpunten heen gaat, kan dat leiden tot intrekking van de vergunning. Ook kan de vervoersmanager van dat bedrijf ongeschikt worden verklaard. De hoogte van het maximum aantal strafpunten is afgestemd op de grootte van het bedrijf. Verkregen strafpunten gelden 2 jaar. Daarna vervallen ze automatisch en tellen ze niet meer mee.

Lijst van overtredingen

Er is een lijst van overtredingen volgens Europese wetgeving die in ERRU wordt vastgelegd. Het gaat hier om overtredingen op het gebied van rij- en rusttijden, tachograaf, arbeidstijd, gewicht en afmetingen, technische controle, snelheidsbegrenzers, vakbekwaamheid chauffeurs, rijbewijzen, vervoer van gevaarlijke goederen over de weg, toegang tot de markt en diertransport. Het is de bedoeling dat ook overtredingen op het gebied van de nieuwe EU regels die behoren bij het Mobility Package ook in het register komen.

​Onherroepelijke overtredingen

Wie in Nederland of het buitenland een boete oploopt voor een ernstige overtreding krijgt strafpunten in het ERRU, maar alleen vanaf het moment dat de overtreding onherroepelijk is. Betaalt een bedrijf de boete meteen, dan is de overtreding ook meteen onherroepelijk. Indien een bedrijf in beroep gaat tegen de boete, dan is de overtreding pas onherroepelijk op het moment waarop een rechter besloten heeft dat de boete terecht is.

​Strafpunten inzien

Ieder vervoersbedrijf kan het aantal behaalde stafpunten in het systeem inzien via de portal van de Nationale en Internationale Wegvervoer Organisatie (NIWO). Bedrijven krijgen overigens bij het bereiken van 50% van het aantal voor hen maximale aantal strafpunten automatische een melding. De NIWO is nog bezig met het formuleren van verdere passende beleidsregels. Wel is al bekend dat bij het bereiken van het maximum aantal strafpunten eerst een onderzoeksprocedure zal volgen door de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). Pas daarna neemt de NIWO een besluit over het al of niet intrekken van de vergunning.

 

Share This Post