Share This Post

Rijden & Logistiek

Lege kilometers en lege vrachtwagens

Lege kilometers en lege vrachtwagens

Uit onderzoek is gebleken dat 1 op de 4 door vrachtwagens in Nederland afgelegde kilometers een lege kilometer is. Vaak wordt aangenomen dat dit betekent dat 1 op de 4 vrachtauto’s die op de weg rijdt, leeg is. Maar dat beeld klopt niet. Dit is een hardnekkig misverstand dat ten onrechte de indruk wekt dat de transportsector veel lege kilometers maakt en inefficiënt is. Lege kilometers zijn in sommige gevallen wel onvermijdelijk. Bijvoorbeeld bij vrachtwagens die hun lading naar een bepaalde locatie brengen en daarna leeg terugrijden voor een volgende lading.

​Cijfers en CBS-statistieken

De cijfers over de lege kilometers door Nederlandse vrachtwagens komen van het CBS. Het CBS onderzoekt het totale aantal door vrachtwagens afgelegde kilometers en vergelijkt dit met het aantal beladen voertuigkilometers. Het saldo van deze vergelijking wordt weergegeven als lege voertuigkilometers. Voor 2021 bedraagt voor het goederentransport over de weg het saldo lege kilometers 27 procent van het totaal aantal gereden kilometers. Hierbij kan nog onderscheid gemaakt worden tussen het binnenlands vervoer (31 procent) en het internationale vervoer (21 procent).

​Lege kilometers

Uitgaande van de laatste CBS cijfers kun je dus concluderen dat 1 op de 4 door Nederlandse vrachtwagens afgelegde kilometers in 2021 een lege kilometer was. Dit betekent dat er tijdens die ene kilometer een leeg vrachtvoertuig over de weg rijdt. Maar dat betekent niet dat van iedere vier vrachtwagens op de weg er eentje leeg is.

Dit is eenvoudig te bewijzen door een simpele rekensom. Stel, vrachtauto 1 rijdt 100 beladen en 0 lege kilometers, vrachtwagen 2 rijdt 60 beladen en 40 lege kilometers, vrachtwagen 3 rijdt 50 beladen en 50 lege kilometers en vrachtwagen 4 rijdt 90 beladen en 10 lege kilometers. Alle vier de vrachtwagens rijden 100 kilometer, samen 400 kilometer, waarvan 100 (0+40+50+10) lege kilometers. Het percentage lege kilometers is in dit rekenvoorbeeld 25 procent. Dit geeft weer dat 1 op de 4 afgelegde kilometers een lege kilometer is voor de vier vrachtwagens samen. Tevens blijkt uit dit voorbeeld heel duidelijk dat het niet zo is dat 1 van die 4 vrachtauto’s de hele tijd leeg rondrijdt.

Share This Post