Share This Post

Nieuws

Landelijke campagne voor de verhuisbranche gestart: zorgeloos verhuizen

Landelijke campagne voor de verhuisbranche gestart: zorgeloos verhuizen

Op 11 mei j.l. zijn de Organisatie voor Erkende Verhuizers (OEV) en de Codekamer Verhuizen (Code Verantwoordelijk Marktgedrag) een campagne gestart met de titel ‘Zorgeloos verhuizen’. De reden om met een dergelijke campagne te komen, is dat er volgens de OEV en de Codekamer Verhuizen tegenwoordig ook veel verhuizers zijn die zich niet aan de regels houden. Te denken valt dan aan het niet hebben van de juiste vergunningen of het zich niet houden aan de geldende CAO. De OEV en de Codekamer willen ook het publiek hiervan op de hoogte brengen. 

Overspannen woningmarkt

Al enige tijd is er sprake van een overspannen woningmarkt. De prijzen voor huizen zijn extreem hoog en de hypotheekrente is juist weer heel erg laag. Er is al jaren een tekort aan woningen. Daarnaast zijn door de coronacrisis veel mensen thuis gaan werken. Daardoor is de vraag naar grotere huizen, met meer ruimte voor een rustige werkplek, gestegen. Kortom, er wordt ondanks de pandemie toch veel verhuisd.

​Zorgeloos verhuizen

Wie wil gaan verhuizen heeft een ruime keuze uit verhuisbedrijven. Ieder jaar komen er ook meer verhuisbedrijven bij. Volgens de OEV en de Codekamer Verhuizen neemt een groot deel van de verhuisbedrijven het echter niet zo nauw met de geldende regels. Je werknemers bijvoorbeeld niet volgens de CAO betalen, zorgt voor een oneerlijke concurrentie tussen verhuisbedrijven. Met het project ‘Zorgeloos verhuizen’ proberen de OEV en de Codekamer Verhuizen deze negatieve effecten van de doorgeschoten marktwerking in de verhuisbranche aan te pakken.

​Meldpunt

Het project ‘Zorgeloos verhuizen’ wordt gesubsidieerd door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Daarnaast is er steun van diverse organisaties. Transport en Logistiek Nederland, onderzoeksbureau Panteia, FNV, CNV Vakmensen, Stichting VNB, Inspectie SZW en de ILT doen mee aan het project.

Er is een speciaal meldpunt in het leven geroepen, het Meldpunt Verhuizers.

Wie bijvoorbeeld werkzaam is in de verhuisbranche en vragen of opmerkingen heeft over salaris of arbeidsvoorwaarden kan contact opnemen via dit meldpunt. Ook als je denkt dat een bedrijf bijvoorbeeld geen NIWO vergunning heeft en zich toch als officieel verhuisbedrijf profileert, kun je dit via het meldpunt doorgeven.

​Fatsoenlijk zakendoen

Het project ‘Zorgeloos verhuizen’ bestaat uit een onderzoek en een campagne die zich richt op de niet-aangesloten verhuisbedrijven en hun werknemers. Het uiteindelijke doel van het project is om gezond, veilig en eerlijk werken in de verhuisbranche te bewerkstelligen. Fatsoenlijk zakendoen kan immers alleen als iedereen zich aan de regels houdt.

 

 

Share This Post