Share This Post

Technologie

Laadinfrastructuur voor elektrische vrachtwagens

Laadinfrastructuur voor elektrische vrachtwagens

Er is steeds meer druk om ook in de transportsector over te stappen op elektrisch rijden. Het is zelfs over enige tijd verplicht voor vrachtwagens om emissievrij te rijden in de grote steden van Nederland. Dat is allemaal goed en wel, maar er is nog steeds een groot probleem dat eerst opgelost moet worden voordat de transportsector echt kan overstappen op elektrische trucks. Het cruciale punt is dat de laadinfrastructuur voor elektrische vrachtwagens in Nederland hier nog helemaal niet gereed voor is.

​Tweede Kamer vraagt om actie

Diverse Kamerleden hebben tijdens het commissiedebat Duurzaam Vervoer op donderdag 31 maart j.l. aan staatssecretaris Vivianne Heijnen van Infrastructuur en Waterstaat gevraagd om actie op dit gebied te ondernemen. Het doel is de realisatie van voldoende laadinfrastructuur in heel Nederland voor elektrische voertuigen, ook voor vrachtwagens. De staatssecretaris heeft aangegeven dat zij in mei van dit jaar met een plan zal komen.

Voldoende laadinfrastructuur noodzakelijk

De transportsector heeft stroomgarantie nodig. Een overheid die het elektrisch rijden wil stimuleren, dient de infrastructuur ook goed te gaan regelen. De huidige netwerkcapaciteit is echter niet voldoende voor de toekomstige stroombehoefte. Dit dient snel verbeterd te worden. Daarnaast dient er op korte termijn voldoende laadinfrastructuur gerealiseerd te worden. Dit zijn harde voorwaarden zodat ondernemers kunnen investeren in elektrische vrachtwagens.

Korte en lange afstanden

Elektrisch rijden met vrachtwagens is op het moment alleen op korte afstanden goed mogelijk. Dat is in stedelijke gebieden een optie, maar daarbuiten zeker niet. Voor langere afstanden ligt de oplossing op korte termijn wellicht in het rijden op waterstof. Voor rijden op waterstof, of op biobrandstoffen, is de infrastructuur echter op dit moment ook nog onvoldoende. Al met al zal de regering nog heel wat werk moeten gaan verzetten voordat emissievrij rijden in de transportsector op grote schaal kan worden ingevoerd.

Share This Post