Share This Post

Nieuws

Keurmerk voor correcte betaling: PayCh​ecked in Transport

Keurmerk voor correcte betaling: PayCh​ecked in Transport

PayChecked in Transport is een keurmerk voor transportondernemers. Met dit keurmerk tonen transportondernemers aan dat zij hun werknemers betalen volgens de huidige CAO. Ook geven ze hiermee aan dat hun personeels- en loonadministratie geheel op orde is. Iedere transportonderneming kan dit keurmerk aanvragen, mits het bedrijf uiteraard voldoet aan de gestelde eisen.

​Transport en Logistiek Nederland en evofenedex

PayChecked in Transport is een initiatief van Transport en Logistiek Nederland (TLN) en evofenedex. Samen bedachten ze dit branchekeurmerk met onder meer als doel om het risico op ketenaansprakelijkheid te verkleinen met betrekking tot de Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS). Transportbedrijven die voorzien zijn van het keurmerk tonen aan dat zij een correcte betaling aan hun chauffeurs volgens CAO voor staan. Het keurmerk is tevens behulpzaam voor opdrachtgevers die op zoek zijn naar een betrouwbare transportonderneming.

​Imago en beeldvorming

Ook in de transportsector is imago steeds belangrijker geworden. Wat wil je als transportonderneming uitstralen? Welke opdrachtgevers wil je aantrekken? Steeds vaker wordt gevraagd om een bewijs van de kwaliteiten van een bedrijf. Daarbij hoort ook bewijs van goed werkgeverschap. Het keurmerk PayChecked in Transport maakt aan de buitenwereld duidelijk dat het bedrijf een prioriteit heeft gemaakt van zijn personele zaken. Dat trekt niet alleen potentiële opdrachtgevers aan, maar ook nieuwe werknemers.

​Voor wie is he​t keurmerk?

Het keurmerk PayChecked in Transport is bedoeld en beschikbaar voor transportbedrijven die in Nederland gevestigd te zijn en die personeel in dienst hebben dat valt onder de CAO Beroepsgoederenvervoer over de weg. Ook als een bedrijf personeel in dienst heeft dat werkt op basis van vervoersovereenkomsten of expeditie overeenkomsten waarbij de vervoerder de opdracht tot vervoer uitbesteedt aan derde partijen of als het personeel werkt op basis van vervoersovereenkomsten of het inlenen via een uitzend- of payroll onderneming, kan het transportbedrijf het keurmerk aanvragen.

Voor meer informatie over: PayChecked in Transport

Share This Post