Share This Post

Milieu

Is er wel genoeg stroom voor een volledig elektrisch wagenpark?

Het beleid van het huidige kabinet is duidelijk. In 2030 mogen alleen nog maar zero-emissie vrachtwagens en bestelwagens de centra van grote steden inrijden. Daarnaast wil men dat in 2030 zo’n 30 procent van alle vrachtwagens op de Nederlandse wegen emissieloos rijdt. Per 2050 dient het gehele wegtransport CO2-neutraal te zijn. Allemaal duidelijke ambities, maar de vraag is: is er wel genoeg stroom voor al deze elektrische vrachtwagens? En is er binnenkort ook wel voldoende laadinfrastructuur? Vooralsnog is het kabinet nog erg onduidelijk over het antwoord op deze vragen.

​Stroomvraag elektrische trucks

Als alles verloopt zoals het kabinet dat van plan is, zal in 2030 de jaarlijkse stroomvraag van alle elektrische vracht- en bedrijfswagens gelijk zijn aan de jaarlijkse stroomvraag van 1 miljoen huishoudens. Voor de einddoelstelling in 2050, 100 % emissieloos wegtransport, betekent dit dat er een stroomvraag vanuit de transportsector zal zijn die overeenkomt met het verbruik van 4,5 miljoen huishoudens.

​Elektriciteitsnetwerk en laadinfrastructuur

De capaciteit van het huidige elektriciteitsnetwerk en het nu nog ontbreken van voldoende laadinfrastructuur vormen een belemmering voor veel ondernemers bij de overstap naar e-trucks. Niemand kan namelijk garanderen dat er voldoende stroom zal zijn voor een emissieloos wagenpark. Het huidige elektriciteitsnet is onvoldoende om aan de toekomstige stroomvraag te voldoen. Het kabinet stelt dus wel doelen, maar komt niet met concrete plannen om zowel het elektriciteitsnetwerk als de laadinfrastructuur hier op aan te passen.

​Groei elektrisch wagenpark stagneert

Begin 2021 waren er in totaal in Nederland nog maar 214 elektrische trucks op het totaal van ruim 157.000 vrachtwagens. In 2021 kwamen er maar 67 e-trucks bij. Transportondernemers wachten af wat het kabinet gaat doen. Als de doelen van 2030 en 2050 gehaald moeten worden, zullen er echter zo’n 5.000 nieuwe elektrische vrachtwagens per jaar bij moeten komen. Indien het kabinet zijn doelen wil halen, zal er toch eerst iets concreets gedaan moeten worden aan het probleem van de groeiende stroomvraag.

Share This Post