Share This Post

Milieu

Invoering vrachtwagenheffing valt een stuk duurder uit

Invoering vrachtwagenheffing valt een stuk duurder uit

Er ligt al enige tijd een wetsvoorstel voor vrachtwagenheffing bij de Tweede Kamer. Het gaat om een plan inzake kilometerheffing voor vrachtwagens in Nederland. Om dit plan in te kunnen voeren, zullen investeringskosten gemaakt moeten worden. Deze eenmalige investeringskosten zijn door de minister van Infrastructuur en Waterstaat indertijd geschat op zo’n 200 miljoen euro. De minister verwachtte tevens een jaarlijkse opbrengst van deze heffing van zo’n 100 tot 125 miljoen euro. Deze opbrengst zal volgens het wetsvoorstel grotendeels gebruikt gaan worden voor de verduurzaming en innovatie van de Nederlandse vervoerssector. Echter, er zijn zorgen ontstaan over de kosten van het systeem en over het terugsluizen van de opbrengst van de heffing.

Terugsluizen opbrengst

Het terugsluizen van de opbrengst van de vrachtwagenheffing is essentieel voor het verduurzamingsproject van de transportsector. Daar is immers veel geld voor nodig. Inmiddels is gebleken dat de invoeringskosten van het systeem voor vrachtwagenheffing een stuk hoger zijn dan van te voren is bedacht. De minister ging er aanvankelijk van uit dat de opstartkosten zo’n 200 miljoen euro zouden gaan bedragen. Nu blijkt dat dit waarschijnlijk het dubbele zal worden, zo’n 400 miljoen. Een reden hiervoor is dat de Dienst Wegverkeer (RDW) de ICT-systemen deels zelf wil realiseren. Dit zou betekenen dat de opbrengst van de vrachtwagenheffing wel eens lager kan gaan uitvallen dan verwacht. Dat zou uiteraard ten koste gaan van het terugsluizen naar de transportsector. En hierdoor zou de verduurzaming van de sector vertraging kunnen oplopen.

Uitstel naar 2026/2027

Behalve de hogere opstartkosten is ook het uitstellen van de invoeringsdatum van de vrachtwagenheffing reden tot zorg. Milieuorganisatie zijn niet te spreken over de uitgestelde invoeringstermijn naar 2026/2027 in plaats van de oorspronkelijke datum in 2024. Natuur & Milieu roept de Tweede Kamer op om het wetsvoorstel op korte termijn te behandelen en daarna de wet zo snel mogelijk in te voeren, want zonder de vrachtwagenheffing zal de uitstoot van CO2 door het vrachtverkeer de komende jaren naar verwachting alleen nog maar verder toenemen.

Share This Post