Share This Post

EU / Hoofdartikels

Invoering van vrachtwagenheffing in 2024 verwacht

Invoering van vrachtwagenheffing in 2024 verwacht

Er zijn concrete plannen voor de invoering van een speciale vrachtwagenheffing voor Nederlandse en ook buitenlandse vrachtwagenchauffeurs voor het gebruik van de Nederlandse wegen. Op 26 juni 2020 j.l. stemde de ministerraad in met een voorstel dat deze vrachtwagenheffing mogelijk gaat maken. Dat betekent niet dat dit plan al helemaal in kannen en kruiken is. Eerst zal de Raad van State een advies over dit wetsvoorstel moeten uitbrengen. Daarna zal het voorstel goedgekeurd moeten worden door zowel de Eerste als de Tweede Kamer. Het gaat dus nog wel even duren voordat de vrachtwagenheffing in Nederland van kracht is.

Waarom wordt vrachtwagenheffing ingevoerd?

Vrachtwagenheffing is een vorm van belasting voor het gebruik van de Nederlandse wegen. Deze zal berekend worden per gereden kilometer. Vrachtwagenheffing zal gaan gelden voor Nederlandse en buitenlandse vrachtwagens die meer dan 3500 kilo wegen. De achterliggende gedachte bij dit wetsvoorstel is dat de regering de transportsector wil stimuleren om te kiezen voor schonere vrachtwagens en efficiënter vervoer.

De regering wil ook dat buitenlandse vrachtwagens gaan betalen voor het gebruik van de Nederlandse wegen. Net zoals Nederlandse vrachtwagens nu al moeten betalen in andere Europese landen. In diverse Europese landen is namelijk al een vrachtwagenheffing ingevoerd: België, Duitsland, Hongarije, Oostenrijk, Polen, Rusland, Slowakije, Slovenië, Tsjechië, Zwitserland.

Hoeveel gaat vrachtwagenheffing kosten?

Het principe van ‘de vervuiler betaalt’ gaat gelden voor de vrachtwagenheffing. Het tarief zal afhankelijk zijn van het gewicht en de uitstoot van de vrachtwagen. Simpel gezegd: hoe schoner en lichter de vrachtwagen, hoe minder zal er betaald hoeven te worden. Gemiddeld zal je moeten rekenen op zo’n € 0,149 per kilometer. Dit bedrag is gekozen om aan te sluiten bij de tarieven in België en Duitsland (prijspeil 2019). Daarentegen zal de motorrijtuigenbelasting voor vrachtwagens worden verlaagd tot het Europees minimum, zoals opgenomen in de Eurovignetrichtlijn. Het Eurovignet zelf zal verdwijnen in Nederland. In Luxemburg, Denemarken en Zweden blijft het Eurovignet voorlopig wel bestaan.

Waar gaat de vrachtwagenheffing gelden?

De vrachtwagenheffing zal gelden op zo ongeveer alle Nederlandse snelwegen. Ook een aantal nog aan te wijzen N-wegen en andere hoofdwegen zullen onder deze regeling vallen. Dit laatste wordt gedaan om het gebruik van sluiproutes te voorkomen. Op de locaties en trajecten waar nu al tol moet worden betaald, zoals de Westerscheldetunnel en de Kiltunnel, zal geen vrachtwagenheffing gelden om dubbel betalen te voorkomen.

Hoe gaat vrachtwagenheffing eruit zien in de praktijk?

Het bepalen van het aantal gereden kilometers zal gaan gebeuren met behulp van speciale boordapparatuur die verbinding heeft met een satelliet navigatiesysteem. Toldienstaanbieders zullen zorgen voor de registratie van de kilometers en voor de inning van de heffing.

Wanneer gaat de vrachtwagenheffing in?

Zoals het er nu uitziet, zal de invoering van de vrachtwagenheffing niet eerder dan in 2024 kunnen plaatsvinden.

Geschat wordt dat de inkomsten van de vrachtwagenheffing ongeveer € 600 miljoen per jaar zullen zijn. Uiteraard zullen de kosten van het nieuwe registratiesysteem, de gederfde inkomsten door het verlagen van motorrijtuigenbelasting en het verdwijnen van het Eurovignet in Nederland uit deze inkomsten betaald moeten worden. Wat overblijft zal worden gebruikt voor het verduurzamen en innoveren van de transportsector. Hiervoor wordt een meerjarenprogramma opgesteld in overleg met de sectorpartijen evofenedex, TLN en VERN.

Share This Post