Share This Post

Milieu

Innovatiestrook A58 Kloosters bij Oirschot

Innovatiestrook A58 Kloosters bij Oirschot

Op maandag 19 juli 2021 zullen de voorbereidende werkzaamheden beginnen voor de aanleg van de Innovatiestrook A58 Kloosters bij Oirschot. Deze nieuwe Innovatiestrook staat volledig in het teken van duurzaamheid. Daarom wordt dit project gezien als een testlocatie voor duurzame wegenbouw. Dat betekent dat alle ervaringen die bij dit project worden opgedaan een bijdrage kunnen leveren aan de ontwikkeling en toepassing van innovaties bij toekomstige wegenprojecten. In september 2021 is de echte start van de aanleg van de Innovatiestrook A58 Kloosters bij Oirschot gepland. De Innovatiestrook A58 Kloosters zal naar verwachting in het tweede kwartaal van 2022 gereed zijn.

​Duurzaamheid

Bij de aanleg van de de Innovatiestrook A58 Kloosters staat duurzaamheid voorop. De bedoeling is dat aannemer Gebr. Van Kessel, onderdeel van Volker-Wessels Infrastructuur, deze strook op basis van zero-emissie gaat aanleggen. Dit betekent dat de aannemer tijdens de bouwwerkzaamheden van de Innovatiestrook A58 Kloosters geen CO2 uit zal gaan stoten. Dit zal gaan gebeuren door middel van duurzame werkwijzen, de inzet van elektrisch materieel en materieel op schone brandstoffen. De uitstoot van CO2 zal zo tot een minimum beperkt zijn.

​Bomen kappen

Voor de aanleg van de Innovatiestrook A58 Kloosters zullen helaas wel verschillende bomen moeten worden gekapt. Hier is tot nu toe mee gewacht vanwege het broedseizoen. Van het gekapte hout zullen de boomstammen door Staatsbosbeheer zo hoogwaardig mogelijk worden gebruikt. De kleine takken zullen achterblijven in het gebied als voeding voor het bodemleven.

​Proeftuin InnovA58

De Innovatiestrook A58 Kloosters is een onderdeel van Proeftuin InnovA58. Deze proeftuin kent meerdere projecten. Naast de Innovatiestrook A58 Kloosters zijn er een Innovatiepaviljoen en een Verzorgingsplaats 2.0 gepland. Deze deelprojecten zijn zoveel mogelijk gepland in de buurt van de verzorgingsplaats Kloosters aan de A58 bij Oirschot.

SmartwayZ.NL

De aanleg van de Innovatiestrook A58 Kloosters is onderdeel van een programma van SmartwayZ.NL. Dit is een innovatief mobiliteitsprogramma waarin overheden, bedrijven en kennisinstellingen intensief samenwerken. Het doel van SmartwayZ.NL is om een vlot, veilig en slim mobiliteitsnetwerk in Nederland op te zetten.

De Innovatiestrook A58 Kloosters is het eerste deelproject van project InnovA58. In het gehele project InnovA58 gaat Rijkswaterstaat werken aan het verbreden van de snelweg A58 tussen Eindhoven-Tilburg en Sint Annabosch-Galder van 2 naar 3 rijstroken.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>