Share This Post

Milieu

In 2040 geen nieuwe vrachtwagens meer in Nederland die op fossiele brandstof rijden

In 2040 geen nieuwe vrachtwagens meer in Nederland die op fossiele brandstof rijden

Tijdens de klimaattop in Glasgow hebben vijftien landen besloten om zo spoedig mogelijk geheel over te stappen op emissievrije brandstof in de transportsector. Zij hebben hun handtekening gezet onder een gezamenlijke overeenkomst. Hierin staat dat het de ambitie is dat vanaf 2040 alle nieuwe vrachtwagens en bussen in hun land niet meer op fossiele brandstof zullen rijden. Aangezien de meeste vrachtwagens en bussen zo’n tien jaar meegaan, is deze overeenkomst een tussenstap, zodat de uitstoot van broeikasgassen door vrachtwagens en bussen in 2050 nul zal kunnen zijn.

Luchtvervuiling en klimaat

Transport over de weg is een van de belangrijkste bronnen van luchtvervuiling. Vrachtwagens zorgen voor een derde van de CO2-uitstoot. Daarnaast zijn ze verantwoordelijk voor 70% van de stikstofuitstoot en produceren ze verschillende schadelijke gassen. De uitstoot van de transportsector blijft helaas nog steeds stijgen, ondanks de afspraken die gemaakt zijn tijdens de klimaattop in Parijs. Hier moet iets aan gedaan worden, vinden de landen die de overeenkomst hebben ondertekend.

Verschillende oplossingen

Er zijn verschillende oplossingen te bedenken voor vrachtwagens en bussen. Bijvoorbeeld rijden op waterstof of op elektriciteit. Dit soort voertuigen zijn er inmiddels al volop. Ze rijden zonder uitlaatgassen te produceren, maar ze zijn vaak wel heel erg duur in aanschaf. Dat houdt veel transportondernemers nog altijd tegen. De oplossing ligt bij het verstrekken van voldoende subsidie. Er zijn in Nederland al subsidies voor ondernemers die een uitstootvrije bestelbus willen kopen. Voor vrachtwagens komt zo’n regeling er ook aan.

Infrastructuur

Behalve aan de voertuigen zelf moeten er ook veranderingen plaatsvinden aan de huidige infrastructuur. Bijvoorbeeld door het plaatsen van voldoende en goede laadpalen voor elektrische voertuigen. Zonder een goede laadinfrastructuur kunnen schone auto’s, bussen en vrachtwagens immers niet overal rijden.

2050

In een eerder klimaatakkoord was al afgesproken dat het wegverkeer in 2050 emissievrij dient te zijn. Dat geldt dan ook voor vrachtwagens en bussen. De tussenstap in 2040 kan er in ieder geval voor zorgen dat nieuwe vrachtwagens en bussen al aan de emissievrije afspraken voldoen. Naast Nederland doen Oostenrijk, Canada, Chili, Denemarken, Finland, Luxemburg, Nieuw-Zeeland, Noorwegen, Schotland, Turkije, Uruguay, het Verenigd Koninkrijk, Wales en Zwitserland mee aan deze 2040 overeenkomst voor emissievrije vrachtwagens en bussen.

Share This Post