Share This Post

EU

In 2023 vergunning nodig voor veraccijnsd vervoer

In 2023 vergunning nodig voor veraccijnsd vervoer

Bedrijven die accijnsgoederen verzenden of ontvangen hebben vanaf 13 februari 2023 een speciale vergunning nodig. Deze vergunning gaat gelden voor veraccijnsde goederen die bedrijfsmatig verzonden worden naar een EU-lidstaat of die ontvangen worden uit een EU-lidstaat. Het is straks verplicht om hiervoor een vergunning te hebben. Ook is het dan verplicht om de zendingen aan te melden in het elektronische toezichtsysteem EMCS (Excise Movement and Control System). Deze veranderingen zijn het gevolg van nieuwe EU-wetgeving die in 2023 ingaat. Tot nu toe is alleen een vergunning nodig voor zendingen binnen de EU waar geen accijns over is betaald. Dit gaat volgend jaar veranderen.

Veraccijnsd vervoer

De douane verstaat onder de term ‘veraccijnsd vervoer’ alle zendingen accijnsgoederen waar al accijns over is betaald. De accijns kan betaald zijn in Nederland of in een andere EU-lidstaat. Er hoeft vanaf 13 februari 2023 geen extra accijns betaald te worden. Wel dienen de verzenders en de ontvangers van veraccijnsde goederen een vergunning te hebben. De huidige situatie verandert dus. Nu is het zo dat er alleen een vergunning nodig is voor zendingen binnen de EU waar geen accijns over is betaald.

Veraccijnsde goederen verzenden

Wie veraccijnsde goederen wil verzenden binnen de EU zal een vergunning gecertificeerde afzender moeten hebben. Daarmee mag een bedrijf accijnsgoederen verzenden, waarover in Nederland al accijns is betaald, naar een andere EU-lidstaat. De ontvanger van de veraccijnsde goederen dient op zijn beurt een vergunning gecertificeerde geadresseerde te hebben.

Veraccijnsde goederen ontvangen

Wie veraccijnsde goederen wil ontvangen binnen de EU zal een vergunning gecertificeerde geadresseerde moeten hebben. Daarmee mag een bedrijf accijnsgoederen uit een ander EU-land ontvangen, waarover in die EU-lidstaat al de accijns is betaald. De leverancier van de veraccijnsde goederen dient op zijn beurt een vergunning gecertificeerde afzender te hebben.

Share This Post