Share This Post

EU

Hongaarse chauffeurs in het gelijk gesteld

Hongaarse chauffeurs in het gelijk gesteld

Het Gerechtshof in Leeuwarden deed dinsdag 27 juli uitspraak in de zaak rondom de Hongaarse chauffeurs die werkzaam waren bij Van den Bosch Transporten in Erp. Deze uitspraak bekrachtigde het eerdere vonnis uit 2015 van de kantonrechter. Het komt er op neer dat het Nederlands recht en dus ook de CAO beroepsgoederenvervoer van toepassing is op de arbeidsvoorwaarden van de Hongaarse chauffeurs die in 2014 een loon volgens de CAO eisten en vervolgens ontslagen werden door Van den Bosch Transporten.

Buitenlandse chauffeurs

Deze uitspraak is niet alleen in het voordeel van de tien Hongaarse chauffeurs waar het in deze zaak om ging. Ook vele andere chauffeurs van buitenlandse origine worden in Nederland structureel onderbetaald en uitgebuit. Door deze recente uitspraak kunnen deze chauffeurs het loon opeisen waar ze recht op hebben.

FNV onderzoek

De FNV startte al in 2011 een onderzoek bij Van den Bosch Transporten in Erp. Uit dit onderzoek bleek dat de Hongaarse chauffeurs zwaar onderbetaald werden. Ze kregen slechts een derde van het bedrag waar ze recht op hadden. Toen overleg met het bedrijf geen oplossing bood, sleepten de FNV en de Hongaarse chauffeurs samen het bedrijf voor de rechter. De belangrijkste eis was om de buitenlandse chauffeurs te betalen volgens de Nederlandse CAO voor het beroepsgoederenvervoer.

Juridisch traject loopt uit

In 2014 werd Van den Bosch Transporten in Erp voor de kantonrechter gedaagd. De uitspraak volgde in 2015. De rechter oordeelde dat de Hongaarse chauffeurs recht hadden op loon volgens de Nederlands CAO. Het bedrijf was het daar niet mee eens en ging in hoger beroep. In 2017 werd vervolgens de uitspraak van de kantonrechter weer vernietigd. FNV en de chauffeurs gingen daarop naar de Hoge Raad. De Hoge Raad vernietigde op haar beurt weer de uitspraak van het hoger beroep en verwees de hele zaak weer terug naar het gerechtshof.

Eindelijk uitspraak in 2021

Het gerechtshof bekrachtigde recent alsnog het eerste vonnis uit 2015. Dat betekent dat nu vaststaat dat het Nederlands recht en daarmee de Nederlandse CAO beroepsgoederenvervoer van toepassing is op de Hongaarse chauffeurs. Deze zaak is nu weer terugverwezen naar de rechter want de hoogte van het nog uit te betalen bedrag dient nog te worden vastgesteld. Van den Bosch Transporten in Erp zal waarschijnlijk moeten rekenen op honderdduizenden euro’s aan nabetaling.

Er loopt ook nog een parallelle procedure over de toepassing van de Europese detacheringsrichtlijn voor buitenlandse chauffeurs die tijdelijk bij Van den Bosch werken. In 2020 oordeelde het Europese Hof van Justitie dat deze detacheringsregels ook van toepassing zijn op de vrachtwagenchauffeurs. De Hoge Raad zal ook deze zaak naar verwachting terugverwijzen naar het gerechtshof.

Share This Post