Share This Post

Nieuws

Hoge Raad doet uitspraak in de zaak Van den Bosch Transporten

Hoge Raad doet uitspraak in de zaak Van den Bosch Transporten

Het Gerechtshof in Leeuwarden heeft vorig jaar uitspraak gedaan in de zaak over de rechten van de Hongaarse chauffeurs die werkzaam waren bij Van den Bosch Transporten te Erp. Volgens deze uitspraak was de CAO beroepsgoederenvervoer ook van toepassing op de arbeidsvoorwaarden van de Hongaarse chauffeurs. Deze zogenaamde ‘Hongarenzaak’ is recent bij de Hoge Raad voorgekomen. Ook de Hoge Raad heeft Van den Bosch op alle punten in het ongelijk gesteld en het standpunt van FNV bevestigd.

Detacheringsregels

Het bedrijf Van den Bosch Transporten heeft jaren geleden haar Nederlandse chauffeurs ingeruild voor Hongaarse chauffeurs. De reden hiervoor was dat het transportbedrijf in de veronderstelling verkeerde dat de in Nederland geldende detacheringsregels niet van toepassing waren op deze buitenlandse chauffeurs. Immers, de Hongaarse chauffeurs waren in dienst van de firma Van den Bosch in Hongarije. Tien Hongaarse chauffeurs waren het hier niet mee eens. Dertien jaar geleden maakten zij alsnog aanspraak op loon volgens de Nederlandse CAO. Hun argument was dat ze hetzelfde werk deden als hun Nederlandse collega’s in Nederland. Alle dertien werden ze door Van den Bosch ontslagen. Met de hulp van FNV begonnen zij een rechtszaak.

Hoge Raad

Inmiddels is deze zaak bij de Hoge Raad aan de orde geweest. De Hoge Raad heeft, net zoals het Gerechtshof, geconcludeerd dat de Nederlandse detacheringsrichtlijn in deze zaak van toepassing is. Deze richtlijn is immers ingesteld om er voor te zorgen dat buitenlandse werknemers hetzelfde loon krijgen als lokale werknemers. De FNV is uiteraard blij met deze duidelijke uitspraak. Echter, ook het bedrijf Van den Bosch voelt zich gesteund door de uitspraak van de Hoge Raad. De Hoge Raad heeft namelijk de uitspraak van het Gerechtshof van vorig jaar vernietigd en vervolgens de procedure weer terugverwezen naar het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden. De hele procedure begint min of meer opnieuw. Ondertussen werken er bij het transportbedrijf nu vooral chauffeurs afkomstig uit landen buiten Europa. Blijkbaar heeft het transportbedrijf nog altijd niet begrepen wat ‘gelijke monniken, gelijke kappen’ betekent.

Share This Post