Share This Post

Rijden & Logistiek

Hoeveel vracht wordt er over de Nederlandse wegen getransporteerd?

Hoeveel vracht wordt er over de Nederlandse wegen getransporteerd?

Dat de transportsector een belangrijke schakel is in de Nederlandse economie is voor veel mensen logisch. Maar om hoeveel vrachtwagens gaat het in totaal? En hoeveel goederen vervoeren zij per jaar over de Nederlandse wegen? Een overzicht van de cijfers over de afgelopen jaren.

Vrachtauto’s en trekkers

Volgens het CBS stonden er begin 2021 zo’n 144 duizend zware vrachtvoertuigen in Nederland geregistreerd. Dit zijn niet alleen maar vrachtauto’s (43 procent) maar ook trekkers voor opleggers (57 procent). Het verschil tussen beide groepen is dat vrachtauto’s een vaste laadruimte hebben en dat bij trekkers met een oplegger de laadruimte kan worden losgekoppeld van het voertuig. Het aantal vrachtauto’s was in 2021 dus zo’n 62 duizend stuks en het aantal trekkers voor oplegger was zo’n 81 duizend geregistreerde voertuigen.

​Goederen en transport

Over 2021 zijn de cijfers nog niet bekend, maar in 2020 vervoerden de Nederlandse vrachtwagens in totaal 686 miljoen ton aan goederen. Dat is in vergelijking met 2019 een daling van 0,4 procent. Dit komt door een afname van de internationale hoeveelheid vervoerde goederen. Iets dat ongetwijfeld ook met de coronacrisis samenhangt. Binnen Nederland steeg het gewicht aan vervoerde goederen in 2020 met 0,2 procent. Dit is geheel in lijn met de trend dat het binnenlands vervoer toeneemt sinds 2015.

​Internationaal vervoer

Het vervoer van en naar Nederland door Nederlandse vrachtauto’s is in 2020 met 1 procent gedaald. Het totaal in 2020 was zo’n 99 miljoen ton aan vervoerde goederen. Er zijn met name minder goederen vanuit Nederland naar het buitenland vervoerd. Het vervoer naar het Verenigd Koninkrijk nam af met 12,7 procent, maar ook het vervoer naar Frankrijk en België daalde, respectievelijk met 9,7 en 5,8 procent. De uitzondering was het vervoer naar Duitsland dat met 0,6 procent toenam. Duitsland en België zijn van oudsher de belangrijkste landen voor grensoverschrijdende wegvervoer door Nederlandse vrachtauto’s.

​Soort goederen

Landbouwproducten en overige voedingsmiddelen zijn grootste groep met goederen die door Nederlandse vrachtwagens worden vervoerd. Bijna 30 procent van alle goederen die in 2020 werden vervoerd door Nederlandse vrachtwagens waren afkomstig uit de landbouw of de voedingsmiddelenindustrie. Andere veel voorkomende producten die vaak in Nederland vervoerd worden zijn zand, grind, bouwmaterialen, aardolieproducten en meststoffen.

Share This Post