Share This Post

EU

Hoe staat het met ERRU?

Hoe staat het met ERRU?

Sinds dit jaar worden in het Europese register van vervoersondernemingen (ERRU) overtredingen van de vervoerswetgeving bijgehouden. Indien een transportbedrijf te veel geregistreerde overtredingen heeft, kan dit bedrijf zijn vergunning verliezen. Deze regeling is vanaf januari 2021 van start gegaan in Nederland.

Binnen- en buitenland

ERRU registreert overtredingen in binnen- en buitenland. De bedoeling van dit systeem is dat hardleerse overtreders van de weg gehaald kunnen worden. Het ERRU zal in de toekomst bij wegcontroles ook een rol gaan spelen, zodat overtredingen bij aangehouden voertuigen mee gaan tellen bij de registratie.

ERRU en EU

Het ERRU bestaat uit een digitaal netwerk van nationale registers van landen binnen de EU. Hierdoor ontstaat overzicht wat betreft alle overtredingen van vergunninghouders in het wegvervoer binnen de EU. Er is een strafpuntensysteem ontwikkeld waarbij niet alle overtredingen even zwaar meetellen. Bij overschrijding van het maximum aantal strafpunten kan een vergunning van het betreffende transportbedrijf worden ingetrokken. De hoogte van het maximum aantal strafpunten is afhankelijk van de grootte van het bedrijf. Strafpunten gaan slechts 2 jaar mee. Daarna vervallen ze.

Overtredingen

Het gaat bij het ERRU om overtredingen op het gebied van rij- en rusttijden, gebruik van tachograaf, algemene zaken wat betreft arbeidstijden, gewicht en afmetingen van de vrachtwagens, technische controles, snelheidsbegrenzers, vakbekwaamheid chauffeurs, rijbewijzen, vervoer van gevaarlijke goederen over de weg en diertransport. Indien een bedrijf een boete krijgt voor een overtreding en de boete betaald is, dan is de overtreding onherroepelijk en telt deze mee voor het ERRU. Indien een bedrijf in beroep gaat tegen een boete, dan telt de overtreding pas mee als een rechter besloten heeft dat de boete terecht is.

​Strafpunten inzien

Wie het aantal behaalde strafpunten wil inzien, kan dat doen via de portal van de Nationale en Internationale Wegvervoer Organisatie (NIWO). Bij het bereiken van 50% van het maximale aantal strafpunten krijgt een bedrijf automatisch een melding. Bij het bereiken van het maximum aantal strafpunten zal eerst een onderzoeksprocedure volgen door de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). Daarna neemt de NIWO een besluit over het intrekken van de vergunning.

 

 

Share This Post