Share This Post

Nieuws

Hoe staat het met de onderhandelingen voor een nieuwe CAO Beroepsgoederenvervoer?

Hoe staat het met de onderhandelingen voor een nieuwe CAO Beroepsgoederenvervoer?

Op donderdag 11 februari 2021 zijn de onderhandelingen tussen werkgevers en werknemers inzake nieuwe afspraken voor de CAO Beroepsgoederenvervoer geheel vastgelopen. Ondanks diverse pogingen om de discussie vlot te trekken, zijn werkgeversorganisaties en vakbonden er niet in geslaagd om afspraken te maken. Met name de loonparagraaf blijft een struikelblok.  De onderhandelingen lijken op het ogenblik geheel vast te zitten. FNV zegt in ‘actiemodus’ te gaan. TLN en VVT beraden zich.

​Onderhandelingen lopen vast op loonparagraaf

In november en december 2020 bleek al tijdens de eerste en tweede onderhandelingsronde tussen werkgevers en vakbonden dat er sprake was van een weinig hoopvol resultaat. Ook de derde onderhandelingsronde in januari en februari 2021 leidde niet tot een akkoord waar alle betrokkenen mee konden leven. De partijen hebben tot nu toe geen overeenstemming kunnen bereiken over de loonparagraaf.  Er ligt een bod van de werkgevers op tafel voor een loonsverhoging voor 2021 van in totaal 2%. De onderhandelingsdelegatie van de FNV vindt dit voorstel echter veel te laag. De FNV heeft als tegeneis een loonsverhoging van 3,5 % op tafel gelegd. Dat was het oorspronkelijke bod van de vakbonden. Omdat de CAO vorig jaar ongewijzigd is verlengd, vinden de vakbonden het bod van de werkgevers beneden alle peil.

FNV roept op tot acties

De FNV meldt dat wat hen betreft het geduld in deze zaak op is. Acties zullen volgens hen waarschijnlijk nodig zijn om de onderhandelingen weer vlot te trekken. Of dit ook werkelijk tot stakingen gaat leiden in het beroepsgoederenvervoer is nog niet te zeggen. Hierover zal eerst gestemd moeten worden tijdens een speciale FNV vergadering. De acties gaan alleen door als 75 % van de aanwezige FNV leden instemt met de voorgenomen acties.

​Discussiepunt is en blijft de loonsverhoging

Het grootste discussiepunt tijdens de CAO onderhandelingen tussen werkgevers en vakbonden is de loonparagraaf. Het laatste bod van 2 % door de werkgevers is een verhoogd bod ten opzicht van hun oorspronkelijke loonbod. Maar de werknemersorganisaties wijzen dit laatste bod resoluut van de hand. Zij wijzen erop dat de huidige CAO Beroepsgoederenvervoer, die eind 2020 afliep, vorig jaar ongewijzigd is verlengd vanwege de coronacrisis. Daar moet volgens de werknemersorganisaties uitdrukkelijk rekening mee gehouden worden bij de nieuwe CAO en dat doen de werkgevers in hun ogen niet of niet voldoende.

​De onderhandelingen voorlopig niet hervat

Alle partijen vinden de uitkomst van het overleg in februari zeer teleurstellend. De werkgevers vinden dat zij met een verhoging van hun loonbod naar 2 % voldoende gedaan hebben om de onderhandelingen weer vlot trekken. De werknemers houden echter vast aan hun oorspronkelijke eis van 3,5 % en verwijzen naar de situatie van vorig jaar. Beide partijen hebben zich teruggetrokken uit de onderhandelingen en zijn in contact met hun eigen achterban voor verder overleg. De onderhandelingen over de CAO Beroepsgoederenvervoer worden naar verluid voorlopig nog niet hervat.

 

Share This Post