Share This Post

EU / Milieu / Nieuws / Uncategorised

Het warme weer leidt to vrachtwagenvrije zones in Parijs

Het warme weer leidt to vrachtwagenvrije zones in Parijs

De hittegolf van dit jaar was zowel een zegen als een vloek. Lange, zwoele zomerdagen zijn geweldig – tenzij je dingen gedaan moet krijgen. En als ik dingen zeg, dan bedoel ik het over de weg vervoeren van goederen van A naar B.

Met langdurige hoge temperaturen die tot een hogere vervuilingsgraad leidden, kozen sommige steden ervoor om actie te ondernemen. De extreme warme omstandigheden in Parijs leidden bijvoorbeeld tot een tweedaags verbod voor vrachtwagens van meer dan 3,5 ton vanwege de verminderde luchtkwaliteit. Het verbod betrof de emissiezones in de stad en verbood voertuigen met Crit’Air-vignet 4 en 5 of welk voertuig dan ook zonder vignet.

Hoge ozonconcentraties in de stad zorgden voor een opeenstapeling van vervuilende stoffen die leidde tot het uitgevoerde verbod. Alleen benzinemotoren die vanaf 1997 waren geregistreerd en vanaf 2006 geregistreerde dieselpersonenauto’s mochten de stad binnenkomen. Vrachtwagens moesten vanaf 1 oktober 2009 geregistreerd zijn (EURO 5) om in de lage-emissiezones te rijden.

Het verbod werd op korte termijn besloten vanwege de snelle toename van de vervuiling in de Franse hoofdstad en boetes waren tot € 375 voor iedereen die de regels overtrad.

Share This Post