Share This Post

Hoofdartikels

Het nieuwe regeerakkoord en de transportsector

Het nieuwe regeerakkoord en de transportsector

In het nieuwe regeerakkoord van Rutte 4 wordt veel geld uitgetrokken voor de diverse problemen die in Nederland bestaan. Of dat ook geldt voor de benodigde investeringen in de transportsector is echter niet helemaal duidelijk. Er is wel sprake van een investering van € 1,25 miljard per jaar voor beheer en onderhoud van infrastructuur. Daarmee is de huidige budgetbehoefte van Rijkswaterstaat grotendeels voldaan.

Bereikbaarheid en infrastructuur

Transport en Logistiek Nederland (TLN) heeft de afgelopen jaren opgeroepen om structureel € 3 miljard extra vrij te maken voor investeringen in nieuwe infrastructuur. Dit is noodzakelijk om binnen Nederland de mobiliteit en bereikbaar te kunnen waarborgen. Het nieuwe kabinet wil bijna een miljoen nieuwe huizen gaan bouwen. Dat zal zeker gaan leiden tot een flinke toename van het aantal verkeers- en vervoersbewegingen. Eerder is uit onderzoek gebleken dat ook zonder deze extra woningen de verkeersdrukte in 2025 flink gestegen zal zijn. Hoe de regering deze knelpunten gaat aanpakken en hoe deze gefinancierd zullen worden, is tot nu toe niet bekend.

Rekeningrijden

Nieuw is dat het kabinet met het plan van rekeningrijden op de proppen is gekomen. Het doel van de invoering van rekeningrijden is om de druk op de mobiliteit in Nederland te doen verminderen. Het is al langer bekend dat er in 2026 kilometerheffing voor vrachtwagens zal zijn ingevoerd. Het geld dat bij deze specifieke kilometerheffing vrijkomt, zal volgens afspraak gebruikt gaan worden voor het verduurzamen van de transportsector. De invoering van een algemeen systeem van betalen naar gebruik door automobilisten moet er natuurlijk niet toe gaan leiden dat het terugsluizen van de netto-opbrengsten uit de vrachtwagenheffing in gevaar komt. Onduidelijk is wat het nieuwe kabinet hiermee gaat doen.

Emissie verlagen

Vanaf 2025 geldt een zero-emissie regeling in de meeste grote steden. Hiervoor zijn veel nieuwe publieke en private laadpunten voor elektrische voertuigen nodig. Ook is het nodig dat er op korte termijn flinke verbeteringen aan het hele elektriciteitsnet gebeuren. In het nieuwe regeerakkoord staat inderdaad dat het verzwaren van het elektriciteitsnet een randvoorwaarde voor de energietransitie is. Maar wanneer gaat dat dan gebeuren? En hoe? Om de overstap naar een emissievrije transportsector te maken is meer duidelijkheid nodig. Transportondernemers hebben informatie nodig. Waar en wanneer kunnen zij straks hun nieuwe elektrische vrachtwagens opladen? Helaas blijft veel nog onduidelijk. De vraag is hoeveel het kabinet wil gaan investeren in verduurzaming van materieel en laadinfrastructuur voor de logistieke sector. Het is daarom te hopen dat het nieuwe kabinet zo snel mogelijk met meer concrete plannen komt.

Share This Post