Share This Post

Rijden & Logistiek

Het landschapsplan A8-A9 is aangenomen

Het landschapsplan A8-A9 is aangenomen

De Provinciale Staten van Noord-Holland hebben het Landschapsplan A8-A9 aangenomen. Hierdoor is de aanleg van een verbindingsweg tussen de A8 en de A9 een stap dichterbij gekomen. Dit is een belangrijke verbinding die hard nodig is om de groei van het verkeer in deze regio beter aan te kunnen. Daarnaast zal deze verbinding voor een betere leefbaarheid en bereikbaarheid van de regio kunnen gaan zorgen.

​Provincie Noord-Holland

Er wordt al langer vanuit de transportsector gepleit voor een verbinding tussen de A8 en de A9. Nu de Provinciale Staten akkoord zijn, is het de beurt aan de Gedeputeerde Staten van Noord-Holland om dit plan verder uit te rollen. Er zijn nog twee belangrijke hindernissen te nemen: de financiering van het project en de goedkeuring van het Landschapsplan door UNESCO.

​UNESCO

De nieuwe verbinding tussen de A8 en de A9 gaat zorgen voor een betere bereikbaarheid van de regio Zaanstreek en de regio IJmond. Daarnaast zal deze nieuwe weg de leefbaarheid in Krommenie en Assendelft gaan verbeteren. Behalve de financiering van deze weg is er echter nog een belangrijke drempel. De nieuwe weg die de verbinding tussen de A8 en de A9 gaat vormen, kruist dwars door het UNESCO Werelderfgoed Stelling van Amsterdam. De provincie Noord-Holland is verantwoordelijk voor het behoud van dit werelderfgoed. Een oplossing is dus nodig waarbij de nieuwe weg past in het cultuurhistorische landschap, zonder daar afbreuk aan te doen. Daarnaast moet bij de aanleg van de nieuwe weg ook rekening worden gehouden met de leefbaarheid in de nabijgelegen woonwijk Broekpolder.

Inspraakprocedure

Voor inwoners van het betreffende gebied is het mogelijk om mee te denken met de Planstudie Verbinding A8-A9. Dit meedenken kan op verschillende manieren: via een participatietraject, via het indienen van een zienswijze en via het inspreken bij de commissievergadering. Via de projectwebsite en een digitale nieuwsbrief horen de bewoners meer over deze manieren van inspraak. Als er een nieuw projectdocument ter inzage ligt, kan hierop een zienswijze ingediend worden. Alle inwoners van Noord-Holland hebben de mogelijkheid om in te spreken bij de vergaderingen van de Statencommissies. De Planstudie Verbinding A8-A9 valt onder de commissie Mobiliteit & Bereikbaarheid.

Voor meer informatie, zie de projectwebsite: A8-A9 verbinding.

Share This Post