Share This Post

Hoofdartikels

Helpt een bonus tegen het chauffeurstekort?

Helpt een bonus tegen het chauffeurstekort?

Er is al lange tijd een ernstig tekort aan medewerkers in de transportsector. Allerlei campagnes hebben tot nu toe nog niet gezorgd voor genoeg nieuwe chauffeurs. Volgens sommigen blijft er dan nog maar een ding over: meer geld bieden. Je ziet dit dan ook steeds vaker gebeuren. Extra geld, in de vorm van een hoger salaris of een bonus, wordt ingezet om nieuwe chauffeurs aan te trekken.

​Meer vacatures dan werkzoekenden

Op het ogenblik is het aantal vacatures in Nederland hoger dan het aantal werkzoekenden. Dit is niet gelijk verdeeld over de verschillende sectoren, maar de transportsector is wel een van sectoren met de meeste openstaande vacatures. Alles wat schaars is, wordt duurder, en dat geldt ook voor chauffeurs. Behalve nieuwe chauffeurs vinden, willen werkgevers ook graag dat hun vaste chauffeurs blijven. Dat laatste kan leiden tot het geven van extra geld in de vorm van een bonus, mits je blijft werken voor hetzelfde bedrijf. Ook zien we een ander soort bonus: de prestatiebonus.

​Claassen Logistics in het nieuws

Claassen Logistics, een bedrijf met onder andere vestigingen in Tilburg en Meppel, kwam recent in het nieuws. Dit bedrijf heeft inmiddels een bonus ingesteld voor chauffeurs, die kan oplopen tot 5000 euro per jaar. Het grootste deel van deze bonus is afhankelijk van het aantal zendingen die een chauffeur bij Claassen verwerkt. Dat klinkt mooi, maar er schuilt wel een gevaar in een dergelijke prestatiebonus. Extra belonen voor hard werken is natuurlijk prima, maar vaak heeft een chauffeur geen invloed op de planning en daarmee dus ook niet op de hoogte van de bonus. Dit kan scheve gezichten geven binnen een bedrijf.

​CAO is leidend

Volgens de FNV is het mogelijk dat een prestatiebonus niet eens is toegestaan. Het geven van een bonus kan in strijd zijn met de CAO voor het wegvervoer. In de CAO staat immers dat bedrijven niet minder, maar ook niet meer mogen betalen dan wat er in de CAO staat. Daarnaast dient een prestatiebonus niet in strijd te zijn met de huidige rij- en rusttijdenwetgeving.

Het is duidelijk dat sommige werkgevers in de transportsector echt heel snel nieuwe mensen nodig hebben. Meer geld bieden helpt zeker, maar is niet alles. Ook betere werkomstandigheden en secundaire arbeidsvoorwaarden maken het verschil. Een structureel hoger loon lijkt in dit geval beter dan een bonussysteem. Als er binnen een bedrijf voldoende financiële middelen zijn voor bonussen dan zal het waarschijnlijk ook mogelijk zijn dat de lonen omhoog kunnen.

Share This Post