Share This Post

Milieu

Gezamenlijk tankstation BP en Rolande geopend

Gezamenlijk tankstation BP en Rolande geopend

In Bodegraven is aan de Europaweg, vlakbij het kruispunt van de A12 en N11, een nieuw zelfbedieningstankstation geopend. Niets bijzonders zou je zeggen, maar het gaat hier om een gezamenlijk tankstation van BP en Rolande. Het eerder op deze plek aanwezige BP station is voor deze samenwerking geheel gemoderniseerd en aangevuld met twee LNG pompen van Rolande. Het nieuwe tankstation is 24 uur per dag en 7 dagen in de week geopend.

LNG, Bio-LNG en LPG

LNG is de afkorting voor Liquefied Natural Gas. In het Nederlands: vloeibaar gemaakt aardgas. Bio-LNG is gemaakt van bio-gas afkomstig uit organisch materiaal. Dat kunnen plantaardige resten zijn of mest van dieren. Het verschil tussen LPG en LNG is dat LPG de afkorting is voor Liquified Petroleum Gas , wat geen aardgas is. LPG een restproduct van de verwerking van ruwe olie. Het is een vloeibaar gemaakt mengsel van gassen die vrijkomen bij de raffinage van olie.

Oud en nieuw in een station

In het nieuwe tankstation komen het verleden en de toekomst bij elkaar. BP levert alle reguliere brandstoffen, zoals benzine en diesel. Rolande levert de LNG. BP en Rolande werken al langer samen. Met de zakelijke BP-tankpas is het mogelijk om bij stations van Rolande te tanken. Door nu samen een tankstation te openen is deze samenwerking verder geïntensiveerd. Het nieuwe station past prima bij de komende verduurzaming van de transportsector. Met LNG wordt het milieu minder belast dan bij het gebruik van fossiele brandstoffen zoals diesel. Met Bio-LNG is de CO2-uitstoot nog minder. Door het gebruik van LNG komt de EU-doelstelling voor 2050 wat sneller dichterbij. Helaas is het wel zo dat de LNG prijzen aan de pomp op dit moment nog erg hoog zijn, maar alle partijen geloven in een markt voor (bio-)LNG in de nabije toekomst.

Share This Post