Share This Post

Rijden & Logistiek

Gewichtsbeperking voor viaduct A7

Gewichtsbeperking voor viaduct A7

Voor het viaduct in de A7 bij Purmerend geldt sinds kort een gewichtsbeperking van maximaal 30 ton totaalgewicht. Deze beperking geldt voor beide rijrichtingen. Voertuigen die zwaarder zijn dan 30 ton, kunnen gebruik maken van alternatieve routes die door Rijkswaterstaat zijn aangegeven. In noordelijke richting gaat deze route via Volendam over de N247 en de N244. In zuidelijke richting gaat deze route via Wormerveer via de N244 en N246.

Viaduct in slechte staat

Het viaduct in de A7 is al langer niet in goede staat en er geldt ook al langer een gewichtsbeperking tot maximaal 50 ton. Tijdens inspectie bleek dat de staat van het viaduct nog slechter is dan eerder was geconstateerd. Met het oog op de verkeersveiligheid heeft Rijkswaterstaat de gewichtsbeperking daarom verlaagd naar 30 ton. Hierdoor is het viaduct niet meer toegankelijk voor de meeste trekker met oplegger combinaties. Dit is een groot probleem, aangezien de A7 de enige snelwegverbinding is tussen Amsterdam en de Kop van Noord-Holland. Volgens cijfers uit 2019 rijden er zo’n 4.300 vrachtwagens per dag over dit traject. De meeste vrachtwagens zullen nu gebruik moeten gaan maken van de eerdergenoemde omleidingsroutes. Deze alternatieve routes hebben echter een twee keer zo lange rijtijd.

Onderhoud door Rijkswaterstaat

De vrij plotselinge verlaging van de gewichtsbeperking voor het viaduct in de A7 is voor velen een onaangename verrassing. De verkeersveiligheid is natuurlijk een belangrijk punt, maar de onderliggende oorzaak van dit probleem wordt door deze noodgreep van Rijkswaterstaat niet aangepakt. Het is immers al langer bekend dat er sprake is van een tekort aan financiële middelen waardoor er steeds meer achterstallig onderhoud aan bijvoorbeeld bruggen en viaducten is ontstaan. Rijkswaterstaat heeft zelf aangekondigd dat door het huidige budgettekort vaker storingen zullen optreden en spoedreparaties nodig zullen zijn. Van een structurele oplossing voor dit probleem lijkt tot nu toe geen sprake.

Share This Post