Share This Post

Hoofdartikels

Geldgebrek bij Rijkswaterstaat

Geldgebrek bij Rijkswaterstaat

Zo langzamerhand wordt steeds duidelijker dat een deel van de Nederlandse infrastructuur spoedig aan vervanging en renovatie toe is. Diverse bruggen, zoals de Haringvlietbrug, dienen op korte termijn aangepakt te worden. Maar ook andere projecten hebben haast. Het probleem is dat er voor dit noodzakelijke onderhoud niet voldoende budget is bij Rijkswaterstaat. Als dit zo blijft, zijn er problemen in de toekomst te verwachten. Dat is althans de mening van Michèle Blom, directeur-generaal bij Rijkswaterstaat.

​Noodzakelijk onderhoud

Volgens Michèle Blom is twee keer het huidige budget nodig als we in Nederland al het noodzakelijke onderhoud aan onze infrastructuur willen uitvoeren. Vanaf 2018 is Rijkswaterstaat begonnen aan diverse onderhoudsprojecten. Dit is een megaoperatie die zeer noodzakelijk is en ook haast heeft, willen we verouderde infrastructuur verbeteren, maar ook om hoofd te kunnen bieden aan de huidige stikstofcrisis. Het grote probleem is en blijft een tekort aan geld.

​Budgetproblemen

Rijkswaterstaat heeft berekend dat vanaf 2023 een tekort van circa € 1 miljard per jaar zal ontstaan wat betreft het budget. Minister Van Nieuwenhuizen heeft de afgelopen jaren verschillende malen extra budget gegeven, maar die geldstroom stopt in 2023.

​Veiligheid

Hoe veilig is de Nederlandse infrastructuur nog? Hoe groot is de kans dat we net zoals in Italië instortende bruggen gaan krijgen? Volgens de OESO (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling) behoort de Nederlandse infrastructuur nog altijd tot een van de beste in de wereld. Maar om die toppositie te kunnen behouden, zijn investeringen nodig.

Rijkswaterstaat inspecteert verouderde infrastructuur, zoals bruggen, tunnels, en viaducten volgens een reguliere cyclus. Elke zes jaar vindt een uitgebreide inspectie plaats. Jaarlijks wordt een toestandsinspectie gehouden. Daarnaast wordt ook dagelijks een oogje in het zeil gehouden bij probleemgevallen. Zo nodig wordt er ingegrepen, zoals bij de Suurhoffbrug in de Europoort. Deze brug dient hoognodig vervangen te worden, maar is volgens planning pas in 2030 aan de beurt. Vandaar dat er een tijdelijke brug naast is gelegd om het verkeer over twee bruggen te kunnen verdelen.

​50-er jaren

Een groot deel van de Nederlandse infrastructuur stamt uit de jaren vijftig en zestig van de vorige eeuw. Toen was het verkeer lang niet zo druk en zwaar als tegenwoordig. Het gevolg is dat honderden bruggen, tunnels, viaducten, stuwen en sluizen in de komende decennia vervangen en gerenoveerd moeten worden. Daar is Rijkswaterstaat inmiddels druk mee bezig. Mocht er echter niet voldoende budget beschikbaar worden gesteld dan verwacht Michèle Blom problemen met de doorstroming door bijvoorbeeld afsluiting van bruggen en viaducten. Zie de huidige situatie van de Haringvlietburg. Het borgen van de veiligheid staat immers altijd bovenaan.

Share This Post