Share This Post

Milieu

Extra subsidie voor elektrische vrachtwagens

Extra subsidie voor elektrische vrachtwagens

Onverwacht heeft staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat Vivianne Heijnen extra geld beschikbaar gesteld voor de stimulering van zero-emissie alternatieven in de transportsector. Het gaat om zo’n 11,5 miljoen euro die bestemd is voor de aanschaf van uitstootvrije vrachtwagens. Daarnaast zal er 22,2 miljoen euro extra subsidie komen voor schoon bouwmaterieel. Dit besluit komt op een goed moment. Het is immers van groot belang dat transportondernemers voor de overgang naar zero-emissie voldoende financiële steun krijgen.

AanZET regeling

In mei van dit jaar werd de inschrijving geopend voor de aanvraag van een subsidie voor de aanschaf van een elektrische vrachtwagens, de zogenaamde AanZET regeling. Hetzelfde gebeurde voor de subsidieaanvraag voor zero-emissie bouwmaterieel. Binnen een paar uur waren beide subsidiepotjes al helemaal op. Aangezien de regel ‘wie het eerst komt, wie het eerst maalt’ hierbij van kracht was, betekende dit dat veel ondernemers naast de aangeboden subsidie grepen. De teleurstelling over deze gang van zaken was groot.

Subsidie naar voren halen

Op het het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is inmiddels besloten om een gedeelte van toekomstig subsidiegeld naar voren te halen. Hierdoor komt er bijna 34 miljoen euro extra vrij. Op deze manier wordt het voor veel ondernemers toch nog mogelijk om over te schakelen naar zero-emissie transport. Dit is van groot belang, omdat veel Nederlandse steden vanaf 2025 zullen overgaan naar zero-emissie stadslogistiek. Er zullen op den duur alleen zero-emissie trucks en bestelwagens de stad in mogen rijden. Echter, overstappen op elektrische vrachtwagens is niet zomaar gedaan. Een elektrische vrachtwagen is namelijk een stuk duurder dan een dieseltruck. De nieuwe subsidie komt dus als geroepen.

Meer subsidie

De nieuwe subsidie geldt alleen voor dit jaar en komt neer op in totaal 34 miljoen. Omdat daarmee nog niet alles geregeld is, heeft de staatssecretaris het voornemen om toekomstige inkomsten uit de in 2026 geplande vrachtwagenheffing ook naar voren te halen. Door deze geplande inkomsten snel in te zetten, kunnen transportondernemers nu al investeren in de verduurzaming van hun wagenpark.

Share This Post