Share This Post

EU

Europese inspectieweek geeft weinig reden tot optimisme

Europese inspectieweek geeft weinig reden tot optimisme

Op diverse locaties in de EU zijn eind februari 2022 inspecties uitgevoerd onder vrachtwagens. Deze Europese inspectieweek werd gehouden in de landen België, Kroatië, Duitsland, Litouwen en Portugal. Het betrof een steekproef. In totaal zijn er 184 trucks onderzocht. Deze vrachtwagens zijn bij deze inspectie van de weg gehaald en aan een grondige controle onderworpen. Bij 120 van de 184 vrachtwagens bleken helaas serieuze onregelmatigheden voor te komen.

​Europese Arbeids Autoriteit

Binnen de Europese Unie bestaat sinds enkele jaren een aparte Europese Arbeids Autoriteit (ELA). De ELA werkt tijdens de inspectieweek nauw samen met Roadpol. Het internationaal werkende Roadpol is een organisatie van samenwerkende politiediensten die zijn gespecialiseerd in verkeer en vervoer. Behalve ELA en Roadpol deden bij de recent gehouden inspectieweek ook douane, lokale politie en sociale diensten mee. Gezamenlijk namen zij het initiatief om de vrachtwagens te inspecteren op een zeer breed gebied.

​Tachograaf en techniek

Van de 184 aangehouden en geïnspecteerde trucks bleken 120 niet te voldoen aan de huidige regels op verschillende gebieden. Overtreding nummer 1 was problemen met het voertuig zelf. In 61 gevallen ging het om zaken zoals een combinatie die te zwaar was. Ook problemen met de tachograaf scoorden hoog. In 59 gevallen bleek de rij- en rusttijden overtreden of was de tachograaf verkeerd ingesteld, bewust of onbewust. Onderbetaling van de chauffeurs was in 3 van 184 gevallen ontdekt. In 6 gevallen was er sprake een illegaal dienstverband. Na de inspectie mochten 8 chauffeurs zelfs niet meer verder rijden.

Problemen met 120 van de 184 vrachtwagens geeft aan dat het maken van wetten en voorschriften binnen de EU niet altijd leidt tot een verbetering van de situatie. Zonder adequate handhaving lijkt alles op papier misschien wel te kloppen, maar een steekproef zoals bij deze inspectie, bewijst dat de praktijk een heel ander beeld kan laten zien.

Share This Post