Share This Post

EU / Hoofdartikels

Europese brancheorganisaties benadrukken de rol van vervoer tijdens de wereldwijde crisis

Europese brancheorganisaties benadrukken de rol van vervoer tijdens de wereldwijde crisis

De brancheorganisaties van de vervoerssector in heel Europa zijn samengekomen om een reeks toezeggingen te onderschrijven ter versterking van de vitale rol die het vervoer speelt in de strijd tegen de coronavirus pandemie.

De brancheorganisaties hebben erop gewezen dat essentiële goederen (waaronder medicijnen, medische apparatuur en voedsel) die gebruikt worden om de crisis te overwinnen, dankzij de transportsector vanuit magazijnen naar ziekenhuizen en winkels worden verplaatst.

De organisaties vertegenwoordigen niet alleen degenen die werkzaam zijn in de vrachtwagenindustrie, maar in alle transportsectoren – maritiem, spoor, luchtvaart, binnenvaart, haven en fietsen – evenals ondersteunende industrieën en bedrijven.

Ieder heeft zijn eigen gewicht gegeven aan de belangrijkste verklaringen die de waarde van vervoer voor de besluitvormers van de EU benadrukken. Die verklaringen zijn onder meer:

  •       Benadruk de sleutelrol die transport en logistiek spelen voor de levering van essentiële goederen in deze kritieke periode en benadruk dat transportinfrastructuur in dit opzicht kritieke infrastructuur is.
  •       Toon respect en steun aan alle werknemers in de toeleveringsketen die de continuïteit van vervoersdiensten, het verkeer van goederen en essentiële goederen mogelijk maken, evenals de repatriëring van gestrande burgers, en zo een belangrijke rol spelen bij het helpen van Europese burgers om deze crisis te overwinnen.
  •       De EU-lidstaten oproepen om voor het goederenvervoer, zowel binnen de EU als met niet-lidstaten, soepele grensovergangen mogelijk te maken, in dit verband de totstandkoming van groene vrachtstroken volledig te ondersteunen in coördinatie met de betrokken belanghebbenden op het gebied van vervoer.
  •       Steun de maatregelen en acties die op EU-niveau en door nationale regeringen zijn genomen om de verspreiding van Covid-19 in te dammen en roep de lidstaten op om hun reactie op Covid-19 te coördineren en de richtlijnen van de Europese Commissie inzake grensbeheer te volgen.
  •       Herhaal het belang van bescherming van de gezondheid en veiligheid van transportmedewerkers, met name door middel van persoonlijke beschermingsmiddelen, evenals toegang tot schoon en gedesinfecteerd sanitair, eten en drinken.
  •       Benadruk dat de transport- en logistieke sector gebaseerd zijn op fysieke arbeidskrachten en roep de Europese Commissie en de lidstaten op om haar mobiliteit te vergemakkelijken, met inbegrip van de repatriëring van de transportmedewerkers.
  •       Dring er bij de beleidsmakers op aan de zwaar getroffen vervoerssector bij te staan bij haar herstel, om toekomstige connectiviteit voor zowel passagiers als vracht te verzekeren, en de slagaders van de interne markt nieuw leven in te blazen zodra de crisis voorbij is.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>