Share This Post

EU

Europa heeft nog steeds een tekort aan chauffeurs

Europa heeft nog steeds een tekort aan chauffeurs

Volgens de laatste cijfers staan er in Europa zo’n 425.000 vacatures voor vrachtwagenchauffeurs open. Dat is ongeveer 10 procent van het totale aantal vrachtwagenchauffeurs binnen Europa. Voor bus- en touringcarchauffeurs geldt dat het tekort opgelopen is tot 17.000. Dat is 7 procent van het totale aantal. De verwachting is dat deze cijfers de komende tijd verder zullen stijgen.

Toegenomen vraag en verdere vergrijzing

Het grote tekort aan chauffeurs in Europa is volgens onderzoekers te wijten aan de toegenomen transportvraag in combinatie met de vergrijzing onder de chauffeurs. Gebleken is dat veel chauffeurs waarschijnlijk binnen de komende tien jaar met pensioen zullen gaan. Zo’n 34 procent van de huidige chauffeurs is namelijk ouder dan 55 jaar. De gemiddelde leeftijd van chauffeurs in Europa is zelfs 47 jaar.

Vrouwelijke chauffeurs

Ondanks meerdere reclamecampagnes blijft het aantal vrouwelijke vrachtwagenchauffeurs in Europa nog steeds laag. Hun aandeel bedraagt niet meer dan 3 procent, gemiddeld over heel Europa. Dit percentage is in de afgelopen drie jaar niet hoger geworden. In Litouwen werken de minste vrouwelijke chauffeurs (0,5 procent). Er zijn ook landen die het iets beter doen. Zo zijn het aantal vrouwelijke chauffeurs in Italië (6 procent) en Noorwegen (5 procent) de twee hoogste van Europa. Desalniettemin blijven deze cijfers teleurstellend laag.

Jonge chauffeurs

Wat voor de vrouwelijke chauffeurs geldt, geldt in feite ook voor de jonge chauffeurs. In Europa is het aandeel van jonge vrachtwagenbestuurders (jonger dan 25 jaar) minder dan 7 procent. Een van de redenen van dit lage percentage is dat slechts 8 procent van de beroepsbevolking in Europa jonger is dan 25 jaar oud. Nederland springt er met 13 procent jonge chauffeurs flink bovenuit en doet het dus helemaal niet zo slecht op dit gebied.

Maatregelen

Behalve reclamecampagnes om het beroep van chauffeurs onder de aandacht te brengen, is het nemen van specifieke maatregelen om dit beroep aantrekkelijker te maken, van groot belang. Te denken valt aan zaken zoals het regelen van voldoende veilige en goed uitgeruste rustzones voor chauffeurs. Een goed salaris alleen is namelijk onvoldoende om nieuwe chauffeurs over de streep te trekken. Ook de secundaire arbeidsvoorwaarden moeten beter geregeld zijn.

Share This Post