Share This Post

EU

EU-terugkeerplicht voor opleggers gaat niet door

EU-terugkeerplicht voor opleggers gaat niet door

Volgens de nieuwe Europese terugkeerverplichting dienen vrachtwagens iedere acht weken terug te keren naar het land van registratie. Deze zogenaamde ‘return home vehicle regeling’ (RHV) zou ook gaan gelden voor opleggers. Op dit nieuws is door de transportsector heel verbaasd gereageerd. Opleggers hebben immers geen tachograaf. Het is onmogelijk om zonder tachograaf de RHV regeling te kunnen handhaven. Inmiddels heeft de Europese Commissie dit ook begrepen. Vooralsnog is de terugkeerplicht voor opleggers daarom van de baan.

Kritiek vanuit het werkveld

De verplichting voor vrachtwagens om iedere acht weken terug naar huis te keren, is begin dit jaar ingegaan. Vanuit de internationale transportsector is felle kritiek geuit op het feit dat de nieuwe maatregel aanvankelijk ook gold voor voor opleggers. Vanaf het begin is duidelijk geweest dat deze toepassing van de maatregel niet te controleren zou zijn. De nieuwe terugkeerplicht is immers van toepassing op voertuigen die over een Eurovergunning beschikken. Opleggers vallen daar niet onder en hebben tevens geen tachograaf.

Herziening van de nieuwe maatregel

Ook TLN deed een oproep aan de Europese Commissie om herziening van de nieuwe terugkeerverplichting. Een terugkeerplicht van opleggers is niet uitvoerbaar en ook niet handhaafbaar. De Europese Commissie heeft recent nieuwe informatie over de terugkeerplicht gepubliceerd. Hierin staat dat de eerdere uitleg van de maatregel is herzien. Nu geldt dat alleen motorvoertuigen en combinaties van voertuigen die in het internationaal vervoer gebruikt worden, vallen onder de terugkeerverplichting. Deze voertuigen dienen iedere acht weken terug te keren naar het land van vestiging.

Onduidelijkheid

Het is nog niet geheel duidelijk wat de impact zal zijn van de Europese terugkeerverplichting. Met name over de controle op de terugkeer bestaan nog veel vragen. Daarnaast loopt er ook nog een rechtszaak bij het Europese Hof van Justitie tegen de EU-terugkeerplicht. Verwacht wordt dat in oktober dit jaar een advies in deze zaak gegeven zal worden. Eind december wordt het vonnis verwacht.

Share This Post