Share This Post

EU

EU Mobility Package: de veranderingen in rij- en rusttijden voor internationaal wegtransport

EU Mobility Package: de veranderingen in rij- en rusttijden voor internationaal wegtransport

Het Europese Parlement heeft afgelopen zomer ingestemd met het zogenaamde Mobility Package. Dit is een pakket aan maatregelen op het gebied van rij- en rusttijden, cabotage en detachering voor internationaal wegtransport. Het doel van deze maatregelen is om het huidige ‘ratjetoe’ aan regels die binnen de EU bestaan te vereenvoudigen om zo de omstandigheden voor internationale chauffeurs te verbeteren. Een aantal veranderingen die in het Mobility Package vermeld staan, zijn nu al van kracht.

Veranderde rij- en rusttijden per 20 augustus 2020

Veel maatregelen zullen pas over anderhalf jaar, of zelfs later, van kracht zijn, maar de eerste veranderingen van de Mobility Package zijn per 20 augustus 2020 reeds ingegaan. Het gaat dan met name over regels inzake veranderde de rij- en rusttijden. Dankzij deze nieuwe regels kunnen internationale vrachtwagenchauffeurs hun rusttijd in betere omstandigheden doorbrengen en kunnen ze ook meer thuis zijn. We zetten deze nieuwe regels voor je op een rijtje.

Niet rusten in de cabine

Chauffeurs mogen hun verplichte normale wekelijks rust niet meer in hun cabine doorbrengen. Als de wekelijkse rusttijd niet thuis kan worden doorgebracht, moet de werkgever een accommodatie betalen.

Verkorte rusttijden toegestaan

Het wordt toestaan om twee verkorte wekelijkse rusten achter elkaar te houden, mits de gemiddelde wekelijkse totale rusttijd wel op 45 uur per week neerkomt.

Vrijstelling voor tachograaf

In principe krijgen chauffeurs die goederen voor zichzelf vervoeren en chauffeurs van betonmix een vrijstelling voor het rijden met een tachograaf. Wel moeten zij een handmatige administratie bijhouden, zodat gecontroleerd kan worden of zij zich aan de Nederlandse arbeidstijdenwet houden.

Op tijd naar huis

Alle chauffeurs dienen iedere 4 weken naar huis te kunnen komen om daar hun wekelijks rusttijd te kunnen doorbrengen. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij de werkgever. Hij dient het werk van de chauffeurs zodanig te organiseren dat dit ook echt mogelijk is. Bij bijzondere omstandigheden, zoals ongelukken of zeer slechte weersomstandigheden, is een overschrijding van de rijtijden met 1 of 2 uur toegestaan.

Behalve de rij- en rusttijden zullen ook de detacheringsregels veranderd worden en de cabotage aangepakt worden. Deze regels gaan waarschijnlijk pas over 18 maanden in. Het uiteindelijke doel van al deze nieuwe maatregelen van het Mobility Package is om:

  • duidelijke en eerlijke regels voor de detachering van vrachtwagenchauffeurs op te stellen
  • gelijke lonen voor iedereen te garanderen
  • een eerlijke onderlinge concurrentie te bewerkstelligen
  • bestrijding van illegale praktijken tegen te gaan

Of dit allemaal gaat lukken met dit nieuwe maatregelenpakket zullen we de komende jaren gaan zien.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>